Zarząd

W skład zarządu wchodzą:

  • Prezes – Aleksander Czerwonajcio
  • Z-ca prezesa – Gerard Dyrkacz
  • Skarbnik – Artur Kmieciński
  • Sekretarz – Mirosław Lelek
  • Członek – Krystian Rębacz

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top