9 lutego 2018

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Z A P R O S Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” zawiadamia i jednocześnie zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Zwyczajne, które odbędzie się w siedzibie STW dnia 23.02.2018 roku o godz. 18.00, a w razie braku kworum następne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu o godz.18.30.

Przewidywane tematy to:

– sprawozdanie Zarządu,

– omówienie zmian w Statucie,

– plan na rok 2018,

– sprawy bieżące.

Zarząd przypomina o zapłaceniu składek zaległych i aktualnych. Będzie możliwość uregulowania składek w dniu Zgromadzenia.

Zarząd prosi o potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Możemy pomyśleć o noclegu dla członków przyjezdnych. W sobotę możemy popływać – ktoś chętny?

Prezes

Aleksander Roland Czerwonajcio

back to top