14 września 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Ś W I A T O W Y         D Z I E Ń              T U R Y S T Y K I

Ż A G A Ń       3 0        W R Z E Ś N I A

K A JA K O W O

Z okazji Światowego Dnia Turystyki / 27 września / Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu organizuje Spływ Kajakowy 30 września, na trasie Trzebów – Żagań . Meta spływu zlokalizowana będzie w parku pałacowym, gdzie odbędą się żagańskie obchody tego święta połączone z uroczystością 30-lecia Stowarzyszenia „ Ogniwo”.

Wyjazd uczestników trasy kajakowej i pieszej z Żagania o godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kajakach i w autobusie konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie 602603574 lub osobiście 27 września 17.00 – 19.00 na Stanicy Wodnej przy ulicy M.Konopnickiej 56. Od uczestników wymaga się umiejętności pływania oraz kierowania kajakiem.

Z A P R A S Z A M Y !!!!!

 

back to top