27 września 2018

PODZIĘKOWANIE

P O D Z I Ę K O W A N I E

Bardzo dziękuję przyjaciołom klubowym za udział w mojej „ sześćdziesiątce”, za życzenia i prezenty , a przede wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu całej imprezy. W szczególności dziękuję:

Eli za jej wszystkie zwykłe-niezwykłe zdolności i działania,

Asi za wszelką pomoc / noszenie rowerów/,

Renacie za towarzystwo i opiekę w kajaku,

Ewie za sobotni przyjazd z ciastami,

Danielowi za zdjęcia i stałą gotowość do kierowania pojazdami,

Arturowi – za użyczenie pojazdu

Jarkowi za kierowanie pojazdem z przyczepą klubową,

Anicie za kierowanie Jarkiem ; tort, i ustawiczną chęć prowadzenia samochodu

Mirkowi za pakowanie sprzętu i kierowanie naszym domkiem,

Mirce za pakowanie moich rzeczy i opiekę w domku,

Tomkowi za załatwienie przyczepy rowerowej i jej transport,

Leszkowi za mini-koncerty i pomoc przy sprzęcie.

Jak widać bez Waszej pomocy nie byłoby tej imprezy.

Wasz oddany i wdzięczny Olek

back to top