8 marca 2019

PILNY KOMUNIKAT – ZAWIADOMIENIE

Z A P R O S Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” zawiadamia i jednocześnie zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Zwyczajne, które odbędzie się w siedzibie STW w dniu 30.03.2019 roku o godz. 16.00, a w razie braku kworum następne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu o godz.16.30.

Przewidywane tematy to:

  • sprawozdanie Zarządu z działalności od ostatniego Walnego,
  • sprawozdanie finansowe,
  • zatwierdzenie zmian w statucie / przegłosowanych na ostatnim Walnym , a nie zatwierdzonych przez KRS,
  • informacja o realizacji umowy z UM,
  • plan na rok 2019,
  • wybory na opuszczone miejsca we władzach Stowarzyszenia,
  • sprawy członkowskie,

– sprawy bieżące.

Gdyby ktoś widział potrzebę szczególnego omówienia jakiegoś innego, to proszę o wcześniejsze zgłoszenie .

Zarząd przypomina o zapłaceniu składek zaległych i aktualnych. Dysponuję listą zaległości za rok 2017 i 2018. Suma planowanych składek w danym roku jest istotną pozycją w naszym budżecie i fakt nie zebrania wszystkich , sprawia, że plan jest niezrealizowany. Będzie możliwość uregulowania składek w dniu Zgromadzenia, ale prosimy o wpłaty na konto.

Statut przewiduje możliwość decyzji wykluczającej Zarządu również za półroczne zaległości składkowe.

Nie podejmowaliśmy jeszcze takich decyzji i proszę w związku z tym, żeby osoby , które nie chcą lub nie mogą funkcjonować w Stowarzyszeniu o ich pisemne rezygnacje z członkostwa. Pozostaniemy oczywiście przyjaciółmi bez formalnego członkostwa.

Zarząd prosi o potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Możemy pomyśleć o noclegu dla członków przyjezdnych. W sobotę możliwe spacery, rowery, a 31 marca – na 100% kajaki – ktoś chętny ?

                                                                                                       Prezes

                                                Aleksander Roland Czerwonajcio

 

back to top