PILNY KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW STW i Klubu PTTK SZRON

 

 

 

follow me on facebook
14 lutego 2019

PILNY KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW STW i Klubu PTTK SZRON

KOMUNIKAT PILNY I WAŻNY DLA CZŁONKÓW STW i

Dodatkowy DLA CZŁONKÓW KLUBU PTTK „ SZRON”

Spróbuję oczywiście dotrzeć z tymi komunikatami jeszcze indywidualnie , ale proszę przekazywać pilnie między sobą te informacje.

  1. Tylko do członków Stowarzyszenia:

a. składki na ten rok pozostają – 120 zł, obowiązują wszystkich/ bez zniżki przy członkostwie w PTTK/.

b. potrzebujemy szybkich wpłat, bo mamy niezapowiedziane wydatki/ najlepiej za cały rok 2019/,

c. osoby z zaległościami z 2017 i 2018 roku muszą najszybciej uregulować zaległości, niedługo Zarząd będzie decydować o ich dalszym członkostwie.

d. jest grupa naszych członków, która nie pracuje dla STW na bieżąco, nie uczestniczy w spotkaniach i w organizowanych imprezach, a nawet się nie kontaktuje. Proszę , żeby te osoby, /jeśli ich członkostwo ma dalej tak wyglądać/ przemyślały, dalszą przynależność, proszę zapoznać się ze stosownymi zapisami Statutu.

  1. Tylko do członków Klubu Wodnego PTTK „SZRON”:
  1. Członkowie Zarządu Oddziału Żagańskiego PTTK rozpoczęli procedurę likwidacji oddziału, będzie to skutkować automatycznie likwidacją formalną naszego Klubu.
  2. Klub może istnieć dalej , jeśli zawczasu załatwimy podległość pod PTTK Żary, musimy zdecydować o tym wszyscy, a szczególnie ci, którzy dalej zamierzają opłacać składkę członkowską w PTTK.
  3. Proszę zgłaszać swoje zdanie do członków obecnego Zarządu Klubu /przypominam: Olek, Marysia,Renata/ , zrobimy niedługo zebranie!!

Olek Czerwonajcio

P.S. Przypominam o spotkaniach klubowych i szkoleniu młodzieży

samo się przecież nic nie zrobi!!!!

 

back to top