14 grudnia 2018

PILNY KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ SZRON – CZERNA „ informuje niniejszym o czasowym zawieszeniu sobotnich spotkań kajakarskich. Wznowimy zajęcia już po Nowym Roku.

Zapraszamy przyjaciół i młodzież zainteresowaną kajakarstwem na 12 stycznia 2019 roku od godziny 13.00 do 15.00. Ogłosimy wówczas terminy szkoleń na basenie „ Arena”.

W imieniu Zarządu

Aleksander Czerwonajcio

back to top