18 września 2018

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIA

K O M U N I K A T     D L A    C Z Ł O N K Ó W   I   P R Z Y J A C I Ó Ł

Kontynuujemy zeszłoroczny pomysł jesiennego klubowego wyjazdu w „góry”. Mamy zarezerwowaną Chatę „ Bobrów” w Wojcieszowie w terminie 19 – 21 października. Warunki noclegowe turystyczne , bardzo przyjemne. Koszt pobytu szacujemy na ok. 100 zł, obejmujący dwa noclegi i dwa obiady. Wyjazd ma charakter koleżeński , przy którym wszyscy pracują /nie ma osób obsługujących/. Szefem wyjazdu jest Ela Szymochnik i to do niej zgłaszamy chęć uczestnictwa . Ela będzie też koordynować kulinarną stronę spotkania, tzn. kto co robi przy posiłkach i co każdy przywozi . Zgłoszenia telefoniczne 661497229 lub osobiste w czwartki na stanicy od 17.00 – 19.00. Program turystyczny, bogaty tzn. dwa dni spacerów. Trasy do ustalenia na miejscu , a inne szczegóły podamy później zainteresowanym.

Zapraszamy Klubowiczów, naszych przyjaciół i sympatyków wraz z rodzinami. Zalecamy szybkie zgłoszenia , bo ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

Prezes S.T.W.

Aleksander Czerwonajcio

14 września 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Ś W I A T O W Y         D Z I E Ń              T U R Y S T Y K I

Ż A G A Ń       3 0        W R Z E Ś N I A

K A JA K O W O

Z okazji Światowego Dnia Turystyki / 27 września / Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu organizuje Spływ Kajakowy 30 września, na trasie Trzebów – Żagań . Meta spływu zlokalizowana będzie w parku pałacowym, gdzie odbędą się żagańskie obchody tego święta połączone z uroczystością 30-lecia Stowarzyszenia „ Ogniwo”.

Wyjazd uczestników trasy kajakowej i pieszej z Żagania o godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kajakach i w autobusie konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie 602603574 lub osobiście 27 września 17.00 – 19.00 na Stanicy Wodnej przy ulicy M.Konopnickiej 56. Od uczestników wymaga się umiejętności pływania oraz kierowania kajakiem.

Z A P R A S Z A M Y !!!!!

 

12 września 2018

JARMARK MICHAŁA Z KAJAKAMI

J A R M A R K   Ś W.    M I C H A Ł A

2 0 1 8

Z      K A J A K A M I

Członkowie Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu postanowili wzbogacić atrakcje jarmarkowe o pływanie kajakami. W jarmarkową sobotę 8 września 2018 roku przewieźli prawie cały sprzęt pływający / 12 kajaków / Stowarzyszenia ze Stanicy na podzamcze. Tymczasowa baza kajakowa została założona blisko sceny , nad kanałem. Tuż obok stanowisko swoje zorganizował żagański WOPR. Od godz. 12.00 do 17.30 bezpłatnie udostępniane były kajaki dwuosobowe i jednoosobowe wszystkim chętnym. Korzystały z tej okazji całe rodziny odwiedzające teren Jarmarku. Najmłodszych chętnych przewozili członkowie Stowarzyszenia, osobom bez doświadczeń kajakowych udzielano pierwszych instruktaży, a wiele osób spróbowało opanować jedynki po raz pierwszy w życiu. Sprzyjająca pogoda sprawiła , że wiele osób ograniczoną trasę ok. kilometra przebyło wielokrotnie. Najbardziej zadowoleni byli oczywiście najmłodsi , którzy już od wieku 9 lat próbowali swoich sił na trzech różnych modelach kajaków jednoosobowych. Zainteresowanie mieszkańców Żagania było tak duże , że po godz. 13.30 brakowało już sprzętu i tworzyła się grupa oczekująca. Obsługę stanowiło ponad 10 osób, członków i sympatyków Stowarzyszenia, które wydawały kajaki , wiosła i kamizelki, szkoliły na wodzie oraz zapewniały bezpieczeństwo pływających. Ogółem z tej niezapowiedzianej jarmarkowej atrakcji skorzystało prawie 120 osób.

Prezes S.T.W.” Szron-Czerna”

Aleksander Czerwonajcio

 

  

8 września 2018

JARMARK MICHAŁA ROZPOCZĘTY – KOROWÓD 7.09.2018r.

6 września 2018

II MŁODZIEŻOWY SPŁYW KAJAKOWY _ ZAKOŃCZONY

II  M Ł O D Z I E Ż O W Y  S P Ł Y W  K A J A K O W Y

NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI „ BÓBR 2018 „

Zaplanowany i ogłoszony spływ kajakowy odbył się 1 września na trasie Żagań- Gorzupia Dolna. Zorganizowany przez STW „ Szron – Czerna” w ramach projektu realizowanego we współpracy z miastem Żagań dla dzieci i młodzieży . Start w ostatniej chwili musieliśmy przenieść z Bulwaru Szarych Szeregów na parking za sklepem meblowym z powodu tak niskiego stanu wody w Bobrze , że niemożliwe byłoby spłynięcie pod mostem. Przed startem odstawiliśmy kilka samochodów prywatnych na metę.

Przygotowany został prawie cały sprzęt pływający Stowarzyszenia. Po krótkiej odprawie i sprawdzeniu założonych kamizelek asekuracyjnych o godz. 11.30 nastąpił start do pierwszego etapu do elektrowni wodnej Grajówka. Na wodzie płynęło 25 osób w 19-stu kajakach. Dzieci od 9 roku życia płynęły głównie samodzielnie w kajakach jednoosobowych . W czasie etapu planowane było przepłynięcie przez rozlewiska Bobru przed elektrownią, ale niestety niski stan wody uniemożliwił znalezienie przejść. Po 10 km przed elektrownią czekała nasza ekipa asekurująca spływ na lądzie . Przy pomocy samochodu z przyczepą obniesienie jazów elektrowni było łatwiejsze i szybsze. Niestety wywrotka i padający już deszcz spowodował opuszczenie spływu przez słabiej przygotowanych uczestników. Dalszy etap przebiegł bez przygód , ale w ciągłym deszczu , raz słabszym ,raz intensywniejszym. Do Gorzupii dopłynęliśmy po prawie 4,5 godzinach od startu i przepłynięciu 18,5 km. Po przebraniu i zapakowaniu sprzętu wróciliśmy do Żagania na Stanicę i tam spotkaliśmy też tych , którzy zakończyli spływ wcześniej. Ciepły poczęstunek wszyscy zjedli w pomieszczeniach z powodu ciągłego deszczu. Po krótkim odpoczynku najmłodsi uczestnicy spływu wsiedli ponownie do kajaków , by popływać jeszcze na stawie . Mimo trudnej pogody uczestnicy żegnali się w wesołej atmosferze. Pewnie dlatego, że padający deszcz daje nadzieję na podniesienie poziomów rzek , także w Czernej.

Kadra na wodzie: Olek Czerwonajcio, Mirek Lelek, Artur Kmieciński, Jurek Zajdel, Robert Mikulski.

Obsługa na lądzie: Gosia i Daniel Nuckowscy, Ela i Leszek Szymochnik, Asia Kmiecińska, Renata Małkiewicz, Anita Rudnik, Mirka Lelek.

 

29 sierpnia 2018

KOROWÓD – JARMARK MICHAŁA 2018

K O R O W Ó D – J A R M A R K   M I C H A Ł A   2 0 1 8

Bierzemy udział w Korowodzie Jarmarku Św. Michała.

Zbiórka do Korowodu jest 7 września (piątek) o godz. 16.15- 16.30 przy wieży poewangelickiej. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do wspólnego przemarszu.

Przygotujemy kajak na wózku i wiosła, powinniśmy być zatem bardziej widoczni tym razem.

W ramach Jarmarku zrobimy prawdopodobnie bazę z kajakami w Parku nad Kanałem, planujemy też spływy z Trzebowa do Żagania.

Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych do pomocy przy tych działaniach.

Olek Czerwonajcio

P.S. Przypominam o spotkaniach klubowych i szkoleniu młodzieży w każdy czwartek.

1 września – spływ z młodzieżą , sam się przecież nie zrobi!!!!

 

24 sierpnia 2018

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron- Czerna” z Żagania w ramach projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Żagań

organizuje II Młodzieżowy Spływ Kajakowy na Zakończenie Wakacji

w dniu 1 września.

Program przewiduje :

10.30 – zbiórka przy Bulwarze Szarych Szeregów i szkolenie,

11.00 – start- wypłynięcie

15.00 – meta w Gorzupii,

16.30 – powrót na Stanicę ul. Konopnickiej 56 ,

17.00 – ognisko z kiełbaskami i ziemniakami i zakończenie imprezy.

Zapraszamy dzieci i młodzież żagańską, szczególnie tych, którzy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych.

Ważne: wymagane wcześniejsze zgłoszenie:

– telefonicznie 602 603 574,

       •  

       • osobiście – w czwartek 30 sierpnia od 17.00 do 19.00
       • w czasie zajęć szkoleniowych na Stanicy.

        Uczestnicy spływu muszą umieć pływać oraz zabrać ze sobą odzież na zmianę i prowiant.

24 sierpnia 2018

PILNY KOMUNIKAT o SPŁYWIE NA NYSIE ŁUŻYCKIEJ

K O M U N I K A T

P I L N Y    O „ N Y S I E   ŁUŻYCKIEJ„

Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać coroczny Jesienny Spływ , na Nysie Łużyckiej.

Stan wody w Nysie jeszcze nigdy nie był tak dramatycznie niski.

Nie możemy więc liczyć na jego zdecydowaną poprawę.

Dodatkową trudnością jest również brak możliwości zakwaterowania w dotychczasowej bazie noclegowej w Sieniawce.

Bardzo nam przykro z tego powodu i liczymy na możliwość goszczenia miłośników Nysy w roku 2019 .

Jednocześnie możemy uprzedzić , że spróbujemy zorganizować w terminie 20-23.09.2018 r. kombinowaną imprezę turystyczną z bazą w Czechach, ale aktywności na te 3 lub 4 dni są jeszcze nieznane.

Po najbliższym weekendzie być może poznamy miejsce.

Znana jest na razie nazwa spotkania :

100 lat Olka i Marcina”.

W imieniu organizatorów „ Nysy”

Olek Czerwonajcio

9 sierpnia 2018

1 maja w kajaku. 2018 r.

1 maja w kajaku. 2018 r.

STW „ Szron – Czerna „ zorganizowało cały kajakowy dzień na Stanicy na rzece Czerna.

Pierwsze szkolenia sprzętowe i z techniki kajakowej zaczęły się już od godz. 11,00. po pierwszych treningowych przejazdach zaczęto mierzyć czasy przejazdu na ustalonej trasie. Zawodnicy mogli powtarzać wielokrotnie ustalony odcinek i to na różnych kajakach. Po godzinie 12 praktycznie cały sprzęt klubowy był na wodzie. Ok. godz.13 chętni wypłynęli na rzekę Czerna pod prąd , by szkolić się z technik na wodach płynących. W tym samym czasie trwały próby poprawienia swoich wcześniejszych wyników i treningi nowo przybyłych.

Przerwa na ognisko , kiełbaskę i napoje chłodzące przydała się wszystkim. Po południu grupa najbardziej zaawansowanych kajakarsko dziewcząt wypłynęła pod opieką kadry klubowej na rzekę z celem dopłynięcia do mostu na ulicy Żarskiej. To były bardzo pouczające 2 km rzeki.

Przy małym stanie wody co kilkadziesiąt metrów były świeże drzewa zwalone do wody lub odsłonięte spod wody oraz liczne bystrza Ćwiczenia obejmowały również techniki pokonywania takich przeszkód o różnej wysokości bez wychodzenia z kajaka na brzeg. Po 85 minutach szczęśliwie wszyscy dotarli do progu przed mostem bez żadnej wywrotki. Po powrocie na Stanicę niezmordowane uczestniczki jeszcze zeszły na chwilę na wodę , by spróbować ostatniej szansy poprawienia wcześniejszych czasów.

Na wodzie opiekę zapewniali: Aleksander Czerwonajcio- szkolenie,

Leszek Szymochnik – asekuracja,

Daniel Nuckowski – asekuracja i fotografia.

Na lądzie pracowały : Ela Szymochnik, Joanna Kmiecińska, Małgorzata Nuckowska i Renata Małkiewicz

Prezes STW

Aleksander Czerwonajcio

7 sierpnia 2018

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

Kolejna rocznica działalności kajakarskiej w Żaganiu minęła. W minionych latach przyzwyczailiśmy się , że przy tej okazji jest też „huczne „ Spotkanie z Piosenką Turystyczną” , z estradą , nagłośnieniem i konkursem. Jednak w tym roku doszliśmy do wniosku, że nie musimy corocznie organizować fety, bo frekwencja wcześniej nie bywała zbyt wielka. Dodatkowo zwyczajnie nie było nas tak wielu , żeby to wszystko fizycznie wykonać.

Szkoda , że nie wszyscy członkowie Klubu i Stowarzyszenia włączają się w działalność, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom i sympatykom za ich wsparcie i wielką pomoc. Zdaję sobie sprawę , że niektórzy z gości mogli być zawiedzeni skromną oprawą imprezy , ale przecież było to jedynie zapowiedziane „ ognisko z piosenką”. Nie ogłaszaliśmy naszego spotkania i nie zapraszaliśmy gości. Oczywistą jest rzeczą , że wszyscy pracujemy przy naszej imprezie i nie zapraszamy się nawzajem, bo ją robimy dla siebie. Z przykrością muszę stwierdzić , że nie wszyscy zrozumieli i dostosowali się do nowej skromniejszej formuły spotkania.

Wbrew naszym planom i wbrew mojej decyzji powstał stół biesiadny „ przy W.C.” i niestety zakłócił wielu osobom słuchanie i śpiewanie przy ognisku. Mogę obiecać na przyszłość artystom z gitarami i miłośnikom piosenki turystycznej, że strefa biesiadna będzie zawsze oddalona od strefy muzyki.

Wracając do sprawozdania z imprezy , to program turystyczny , który pojawił się od paru lat, został tym razem wzbogacony o niedzielną wycieczkę rowerową . Dzięki naszym przyjaciołom z Wrocławia, Poznania , Nowej Soli i Zielonej Góry sobotni spływ po Kwisie był liczniejszy i przyjemniejszy. Wybraliśmy Kwisę , bo na Czernej już od dawna brak wody. W Kwisie była , ale minimalna, a w Świętoszowie .za jazem ciągnęliśmy kajaki przez 1,5 km. Dopłynęliśmy do Trzebowa i wróciliśmy na Stanicę.

Po kąpieli i posiłku zaczęliśmy nasze spotkanie od przedstawienia naszego nowego sprzętu kajakowego zakupionego ze środków miasta Żagania. Górskiemu kajakowi DAG SPY nasza koleżanka klubowa i przewodnicząca Rady Miasta , Wanda Winczaruk nadała i nakleiła nazwę ŻAGAŃ. Później oficjalnie przedstawiliśmy naszych nowych członków i wręczyliśmy im koszulki STW.

To zakończyło praktycznie program oficjalny i dalej to już były gitary przy ognisku. Na zmianę grali : Jarosław Górny / niezmordowanie/ i Leszek Szymochnik . Wielką niespodziankę nam sprawił Maciek Bejman, który po 5 latach pojawił się na Stanicy i zagrał piosenki , za którymi się stęskniliśmy.

Ze zdarzeń historycznych muszę poinformować , że nawiązali z nami ponownie kontakt „ „budowniczowie Stanicy „ Jerzy Kuźniar , Zdzisław Małkiewicz i Wojciech Pawlak . Wielka szkoda , że nie uhonorowano ich przy okazji obchodów 40-lecia Klubu.

Ognisko zakończyliśmy po godz. 1.00 i dokończyliśmy naszą aktywność już w budynku.

Po raz kolejny przy Stanicy powstało mini-pole biwakowe , gdzie w namiotach spali głównie nasi przyjaciele z Wrocławia i Poznania . Jakież było ich zdziwienie, gdy po 2.00 mieli okazję skosztować Sushi serwowanego przez biwakowy „ room-service”.

Niedzielny poranek wzbogacony sutym śniadaniem i jajecznicą postawił wszystkich na nogi.

W planie była wycieczka rowerowa, dysponowaliśmy dodatkowo 12 –stoma rowerami udostępnionymi przez Żagański Pałac. Trasa wiodła śladem nieistniejących już miejscowości Jeschkendorf i Kautz. Obejrzeliśmy też po drodze tzw. Kapliczkę i Siodło. Po powrocie na Stanicę obiad zakończył trzydniowe spotkanie.

Nawet skromne spotkanie wymagało wielu przygotowań i wielu godzin indywidualnej i zbiorowej pracy , Dziękujemy gorąco , a nie pomagającym „ klubowiczom” przypominamy , że w każdej chwili mogą i powinni się włączyć w bieżącą działalność .

back to top