7 sierpnia 2018

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

Kolejna rocznica działalności kajakarskiej w Żaganiu minęła. W minionych latach przyzwyczailiśmy się , że przy tej okazji jest też „huczne „ Spotkanie z Piosenką Turystyczną” , z estradą , nagłośnieniem i konkursem. Jednak w tym roku doszliśmy do wniosku, że nie musimy corocznie organizować fety, bo frekwencja wcześniej nie bywała zbyt wielka. Dodatkowo zwyczajnie nie było nas tak wielu , żeby to wszystko fizycznie wykonać.

Szkoda , że nie wszyscy członkowie Klubu i Stowarzyszenia włączają się w działalność, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom i sympatykom za ich wsparcie i wielką pomoc. Zdaję sobie sprawę , że niektórzy z gości mogli być zawiedzeni skromną oprawą imprezy , ale przecież było to jedynie zapowiedziane „ ognisko z piosenką”. Nie ogłaszaliśmy naszego spotkania i nie zapraszaliśmy gości. Oczywistą jest rzeczą , że wszyscy pracujemy przy naszej imprezie i nie zapraszamy się nawzajem, bo ją robimy dla siebie. Z przykrością muszę stwierdzić , że nie wszyscy zrozumieli i dostosowali się do nowej skromniejszej formuły spotkania.

Wbrew naszym planom i wbrew mojej decyzji powstał stół biesiadny „ przy W.C.” i niestety zakłócił wielu osobom słuchanie i śpiewanie przy ognisku. Mogę obiecać na przyszłość artystom z gitarami i miłośnikom piosenki turystycznej, że strefa biesiadna będzie zawsze oddalona od strefy muzyki.

Wracając do sprawozdania z imprezy , to program turystyczny , który pojawił się od paru lat, został tym razem wzbogacony o niedzielną wycieczkę rowerową . Dzięki naszym przyjaciołom z Wrocławia, Poznania , Nowej Soli i Zielonej Góry sobotni spływ po Kwisie był liczniejszy i przyjemniejszy. Wybraliśmy Kwisę , bo na Czernej już od dawna brak wody. W Kwisie była , ale minimalna, a w Świętoszowie .za jazem ciągnęliśmy kajaki przez 1,5 km. Dopłynęliśmy do Trzebowa i wróciliśmy na Stanicę.

Po kąpieli i posiłku zaczęliśmy nasze spotkanie od przedstawienia naszego nowego sprzętu kajakowego zakupionego ze środków miasta Żagania. Górskiemu kajakowi DAG SPY nasza koleżanka klubowa i przewodnicząca Rady Miasta , Wanda Winczaruk nadała i nakleiła nazwę ŻAGAŃ. Później oficjalnie przedstawiliśmy naszych nowych członków i wręczyliśmy im koszulki STW.

To zakończyło praktycznie program oficjalny i dalej to już były gitary przy ognisku. Na zmianę grali : Jarosław Górny / niezmordowanie/ i Leszek Szymochnik . Wielką niespodziankę nam sprawił Maciek Bejman, który po 5 latach pojawił się na Stanicy i zagrał piosenki , za którymi się stęskniliśmy.

Ze zdarzeń historycznych muszę poinformować , że nawiązali z nami ponownie kontakt „ „budowniczowie Stanicy „ Jerzy Kuźniar , Zdzisław Małkiewicz i Wojciech Pawlak . Wielka szkoda , że nie uhonorowano ich przy okazji obchodów 40-lecia Klubu.

Ognisko zakończyliśmy po godz. 1.00 i dokończyliśmy naszą aktywność już w budynku.

Po raz kolejny przy Stanicy powstało mini-pole biwakowe , gdzie w namiotach spali głównie nasi przyjaciele z Wrocławia i Poznania . Jakież było ich zdziwienie, gdy po 2.00 mieli okazję skosztować Sushi serwowanego przez biwakowy „ room-service”.

Niedzielny poranek wzbogacony sutym śniadaniem i jajecznicą postawił wszystkich na nogi.

W planie była wycieczka rowerowa, dysponowaliśmy dodatkowo 12 –stoma rowerami udostępnionymi przez Żagański Pałac. Trasa wiodła śladem nieistniejących już miejscowości Jeschkendorf i Kautz. Obejrzeliśmy też po drodze tzw. Kapliczkę i Siodło. Po powrocie na Stanicę obiad zakończył trzydniowe spotkanie.

Nawet skromne spotkanie wymagało wielu przygotowań i wielu godzin indywidualnej i zbiorowej pracy , Dziękujemy gorąco , a nie pomagającym „ klubowiczom” przypominamy , że w każdej chwili mogą i powinni się włączyć w bieżącą działalność .

26 czerwca 2018

ZAPROSZENIE

Zaproszenie!

30 Czerwca 2018r.

> > Wzorem lat ubiegłych świętujemy kolejne lecie Klubu Szron przy Piosence Turystycznej. Jednak tym razem bez estrady, nagłośnienia, nalewaka i konkursu. Tylko my, gitara i nasi przyjaciele przy ognisku.
> > Program turystyczny przewiduje :
> > – noclegi we własnych namiotach na Stanicy już od piątku,
> > – wyjazd w sobotę ok. 9.30 ze Stanicy na etap kajakowy / 5-6 h po Czernej jak spadnie trochę deszczu/,
> > – wyjazd w niedzielę ok. 10.00 ze Stanicy rowerami / 4-5 h , zapewniamy 12 rowerów dla przyjezdnych kajakarzy/.
> > Proszę o dowolną formę potwierdzenia udziału w ognisku , a konieczne zgłoszenia przez płynących w sobotę i potrzebujących rowerów na niedzielę.
> >
>
> w imieniu organizatorów:
> > Olek Czerwonajcio

> >
> > P.S. Szczególne zaproszenia kieruję do naszych koleżanek i kolegów z Klubu i Stowarzyszenia, którzy z różnych względów nie uczestniczą w działalności i życiu naszej organizacji. Będzie okazja do zapoznania się z naszymi osiągnięciami, do włączenia się w działalność Stowarzyszenia i do opłacenia zaległych i bieżących składek.

6 czerwca 2018

VI MAJÓWKA NA KWISIE -TAK BYŁO

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC      ZDJĘCIA : DANIEL NUCKOWSKI

13 maja 2018

VI MAJÓWKA NA KWISIE ZE SZRONIAKAMI

 

VI– MAJÓWKA na KWISIE

ze Szroniakami

18-20.05.2018r.

Regulamin – Program

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań

– Klub Wodny PTTK „Szron”

Komandor Spływu: – Mirosław Lelek

Cel spływu :

– spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych przepięknej doliny rzeki Kwisy

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie asekuracyjnym i ratunkowym własnym, /dodatkowo zalecane kaski , rzutki, fartuchy/.
 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym ,a później ratowania ich mienia,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
 6. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni jak i grupy zorganizowane – kluby, jednak ze względu na charakter Kwisy , konieczne są umiejętności pokonywania bystrzy i doświadczenie na wodach o szybkim nurcie.

 1. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa .
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 12.05.2018r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wpłatą składki spływowej w wysokości 80 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 12.05.2018r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie .
 6. Osoby nie umiejące pływać , mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności , biorącą na siebie odpowiedzialność za partnera.
 7. Uczestnicy imprezy powinni posiadać własne , niezbędne im apteczki medyczne i techniczne.
 8. W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.

Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 180 zł,

– dodatkowy nocleg z 17/18.05.2018r. – 35 zł

– potrzebę wypożyczenie kajaka za dodatkową opłatą należy zgłosić Komandorowi.

termin zgłoszenia : 12.05.2018r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 80 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z dopiskiem „ VI Majówka ze Szroniakami 2018„

Świadczenia organizatora spływu:

– transport uczestników, kierowców i sprzętu w czasie imprezy,

-ubezpieczenie NNW / na kwotę 10.000zł/ osobę / , organizatorzy zalecają uczestnikom dodatkowe indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu , powrotu i uczestnictwa w spływie,

-transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu,

-dwa noclegi w agroturystyce Pana Andrzeja Ledwiga w Świętoszowie ,

-drugie śniadanie w piątek, ciepłe mięsko w sobotę ok.15.00, ciepły poczęstunek na koniec spływu,

-dwie obiadokolacje w bazie noclegowej,

– wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
 3. Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
 4. Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
 5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.

6.Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 18.05.2018r.

 

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Mirosław Lelek adres e-mail. rolek58@onet.pl Tel. 699 984 400

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : rolek58@onet.pl

Program spływu:

18.05.2018r./ piątek /- godz. 8.00-10.00- przyjmowanie uczestników / zakwaterowanie / .Świętoszów

Żagańskia 6

godz. 10.20 otwarcie spływu,

godz.10,30– wyjazd uczestników spływu na start do I etapu : Nowogrodziec –

Osieczów- 19 km,

godz. 11.15 – zwiedzanie Rynku w Nowogrodźcu,

godz. 12.00 – Pobieranie sprzętu ,instruktaż z warunków bezpieczeństwa i

krótkie omówienie etapu trasy , przedstawienie osób funkcyjnych,

godz. 12.30.- oficjalny start do I- etapu

godz. 17.30 – zamknięcie mety w Osieczowie ,

godz. 18.00 – odjazd pojazdów do Świętoszowa

godz. 19.00 – obiadokolacja

godz. 20.00-23.00- czas wolny / spotkania towarzysko – integracyjne

godz. 23.00 – cisza nocna

19.05.2018r. -/sobota / – godz. 9.00 wyjazd uczestników spływu na start II-etapu

Osieczów – Świętoszów / 27 km/,

godz. 10.00 – start

godz. 12.30 – 13.00 – przerwa , możliwe odwiedziny w zamku w Kliczkowie ,

godz. 15.00- 15.30 – przerwa z ogniskiem i poczęstunkiem w Ławszowej,

godz. 18.00 – zamknięcie mety w Świętoszowie / elektrownia wodna/

godz. 18.30 – obiadokolacja ,

godz. 20,30- „ ognisko ” , wspólne śpiewanie , wspominki,

godz. 24.00 – cisza nocna

20.05.2018r. / niedziela / – godz. 10.00– wykwaterowanie z hoteliku – wyjazd kierowców samochodów

prywatnych na metę III- etapu do miejscowości Trzebów.

Godz. 11.00 – wyjście uczestników na start

godz. 11.30 – start do III- etapu Świętoszów – Trzebów/ 12 km/, możliwy

wyścig ok.3,5 km,

godz. 14.00 – meta w Trzebowie , ognisko,ciepły poczęstunek,

godz. 14.00- 15.00- zabawy kajakowe .

godz. 15,15-uroczyste zakończenie spływu ,

godz. 15,30- rozwiązanie spływu.

UWAGA !!!

 1. Most w Świętoszowie zamknięty, od południa – objazd przez Łozy, wydłużony czas przejazdu.

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

VI MAJÓWKĘ ze SZRONIAKAMI 2018 r.

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

 

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

/x/

DODATKOWE INFORMACJE :

     

UPRAWNIENIA KAJAKOWE:

/rodzaj, nr legitymacji/

III

/x/

RATOWNIK WOPR
/Nr leg./

/x/

CZŁONEK PTTK
/ nr legitymacji/

/x/

 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie kajakowym zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się ich przestrzegać

/data, własnoręczny czytelny podpis/

Proszę informować mnie o innych imprezach kajakarskich na adres e-mail:……………………………………………………………..

tel. kom…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

POSIADAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC SERDECZNIE ZAPRASZAMY……………………

13 maja 2018

 

VI– MAJÓWKA na KWISIE

ze Szroniakami

18-20.05.2018r.

Regulamin – Program

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań

– Klub Wodny PTTK „Szron”

Komandor Spływu: – Mirosław Lelek

Cel spływu :

– spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych przepięknej doliny rzeki Kwisy

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie asekuracyjnym i ratunkowym własnym, /dodatkowo zalecane kaski , rzutki, fartuchy/.
 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym ,a później ratowania ich mienia,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
 6. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni jak i grupy zorganizowane – kluby, jednak ze względu na charakter Kwisy , konieczne są umiejętności pokonywania bystrzy i doświadczenie na wodach o szybkim nurcie.

 1. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa .
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 12.05.2018r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wpłatą składki spływowej w wysokości 80 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 12.05.2018r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie .
 6. Osoby nie umiejące pływać , mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności , biorącą na siebie odpowiedzialność za partnera.
 7. Uczestnicy imprezy powinni posiadać własne , niezbędne im apteczki medyczne i techniczne.
 8. W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.

Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 180 zł,

– dodatkowy nocleg z 17/18.05.2018r. – 35 zł

– potrzebę wypożyczenie kajaka za dodatkową opłatą należy zgłosić Komandorowi.

termin zgłoszenia : 16.05.2018r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 80 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z dopiskiem „ VI Majówka ze Szroniakami 2018„

Świadczenia organizatora spływu:

– transport uczestników, kierowców i sprzętu w czasie imprezy,

-ubezpieczenie NNW / na kwotę 10.000zł/ osobę / , organizatorzy zalecają uczestnikom dodatkowe indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu , powrotu i uczestnictwa w spływie,

-transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu,

-dwa noclegi w agroturystyce Pana Andrzeja Ledwiga w Świętoszowie ,

-drugie śniadanie w piątek, ciepłe mięsko w sobotę ok.15.00, ciepły poczęstunek na koniec spływu,

-dwie obiadokolacje w bazie noclegowej,

– wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
 3. Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
 4. Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
 5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.

6.Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 18.05.2018r.

 

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Mirosław Lelek adres e-mail. rolek58@onet.pl Tel. 699 984 400

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : rolek58@onet.pl

Program spływu:

18.05.2018r./ piątek /- godz. 8.00-10.00- przyjmowanie uczestników / zakwaterowanie / .Świętoszów

Żagańskia 6

godz. 10.20 otwarcie spływu,

godz.10,30– wyjazd uczestników spływu na start do I etapu : Nowogrodziec –

Osieczów- 19 km,

godz. 11.15 – zwiedzanie Rynku w Nowogrodźcu,

godz. 12.00 – Pobieranie sprzętu ,instruktaż z warunków bezpieczeństwa i

krótkie omówienie etapu trasy , przedstawienie osób funkcyjnych,

godz. 12.30.- oficjalny start do I- etapu

godz. 17.30 – zamknięcie mety w Osieczowie ,

godz. 18.00 – odjazd pojazdów do Świętoszowa

godz. 19.00 – obiadokolacja

godz. 20.00-23.00- czas wolny / spotkania towarzysko – integracyjne

godz. 23.00 – cisza nocna

19.05.2018r. -/sobota / – godz. 9.00 wyjazd uczestników spływu na start II-etapu

Osieczów – Świętoszów / 27 km/,

godz. 10.00 – start

godz. 12.30 – 13.00 – przerwa , możliwe odwiedziny w zamku w Kliczkowie ,

godz. 15.00- 15.30 – przerwa z ogniskiem i poczęstunkiem w Ławszowej,

godz. 18.00 – zamknięcie mety w Świętoszowie / elektrownia wodna/

godz. 18.30 – obiadokolacja ,

godz. 20,30- „ ognisko ” , wspólne śpiewanie , wspominki,

godz. 24.00 – cisza nocna

20.05.2018r. / niedziela / – godz. 10.00– wykwaterowanie z hoteliku – wyjazd kierowców samochodów

prywatnych na metę III- etapu do miejscowości Trzebów.

Godz. 11.00 – wyjście uczestników na start

godz. 11.30 – start do III- etapu Świętoszów – Trzebów/ 12 km/, możliwy

wyścig ok.3,5 km,

godz. 14.00 – meta w Trzebowie , ognisko,ciepły poczęstunek,

godz. 14.00- 15.00- zabawy kajakowe .

godz. 15,15-uroczyste zakończenie spływu ,

godz. 15,30- rozwiązanie spływu.

UWAGA !!!

 1. Most w Świętoszowie zamknięty, od południa – objazd przez Łozy, wydłużony czas przejazdu.

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

VI MAJÓWKĘ ze SZRONIAKAMI 2018 r.

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

 

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

/x/

DODATKOWE INFORMACJE :

     

UPRAWNIENIA KAJAKOWE:

/rodzaj, nr legitymacji/

III

/x/

RATOWNIK WOPR
/Nr leg./

/x/

CZŁONEK PTTK
/ nr legitymacji/

/x/

 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie kajakowym zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się ich przestrzegać

/data, własnoręczny czytelny podpis/

Proszę informować mnie o innych imprezach kajakarskich na adres e-mail:……………………………………………………………..

tel. kom…………………………………………………………………………………………………………………………………………….POSIADAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC ZAPRASZAMY

9 lutego 2018

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Z A P R O S Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” zawiadamia i jednocześnie zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Zwyczajne, które odbędzie się w siedzibie STW dnia 23.02.2018 roku o godz. 18.00, a w razie braku kworum następne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu o godz.18.30.

Przewidywane tematy to:

– sprawozdanie Zarządu,

– omówienie zmian w Statucie,

– plan na rok 2018,

– sprawy bieżące.

Zarząd przypomina o zapłaceniu składek zaległych i aktualnych. Będzie możliwość uregulowania składek w dniu Zgromadzenia.

Zarząd prosi o potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Możemy pomyśleć o noclegu dla członków przyjezdnych. W sobotę możemy popływać – ktoś chętny?

Prezes

Aleksander Roland Czerwonajcio

7 lutego 2018

Kajakiem po dolnej KWISIE – przewodnik kajakowy

Przewodnik-Kajakowy-Kajakiem-po-Dolnej-Kwisie

7 lutego 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

6 lutego 2018

„Szroniacy” zapraszają dzieciaki na szkolenia

Zarząd Stowarzyszenia Szron-Czerna zaprasza dzieci i młodzież do swojej stanicy na ciekawe zajęcia i szkolenia.

„Szron” realizuje zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych”, na podstawie umowy z Urzędem Miasta Żagań. – W naszym programie skupimy się na kajakarstwie turystycznym i bezpieczeństwie na wodach stojących i płynących – zaznacza Aleksander Czerwonajcio, prezes stowarzyszenia. – Zajęcia będą się odbywały przez cały rok, zaś ich uczestnicy będą się szkolić na kajakach dwuosobowych i jednoosobowych turystycznych i górskich oraz na kanadyjkach.

Zajęcia będą się odbywać na stanicy klubowej w Żaganiu przy ul. Marii Konopnickiej 56:

– do 10 marca i od 15 listopada w każdą sobotę od godz. 13.00,

– od 22 marca i do 8 listopada w każdy czwartek od godz. 17.00.

Na basenie Arena będą się odbywać raz w tygodniu indywidualne szkolenia kajakowe do 12 marca i od 15 listopada. Przewidujemy także udział w spływach kajakowych i rywalizację kajakarską 1 maja i 2 czerwca. Zapisy chętnych są możliwe w terminach spotkań na Stanicy oraz telefonicznie u prezesa STW Aleksandra Czerwonajcio: 602603574. “Szroniacy” zapraszają młodzież, rodziców, a także uczestników z poprzednich sezonów.

Fot. Szron Żagań

5 lutego 2018

REGULAMIN XXIV Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego MORS – 2018

Iłowa Nowogród Żagań

Mors – 2018 Bobrzański

Organizator XXIV Zimowego Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „ Mors – 2018” : Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” i Klub Wodny PTTK „ Szron” z Żagania

przy WSPÓŁPRACY i POMOCY

1. Burmistrza i Rady Miasta Żagania

2. Urzędu Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

3. Burmistrz Gminy Iłowa

ZAPRASZA na :

XX IV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy

MORS – 2018”

16-18.03.2018r.

REGULAMIN – PROGRAM SPŁYWU

Cele spływu:

 • Oficjalne rozpoczęcie sezonu kajakowego na Ziemi Lubuskiej.

 • XXIV Spotkanie Ogólnopolskie miłośników kajakarstwa na rzekach Województwa Lubuskiego : KWISA, CZERNA, BÓBR

 • Propagowanie zimowej turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku,

 • poznawanie walorów turystyczno- krajoznawczych Ziemi Lubuskiej a w szczególności Żagania, Iłowej i Nowogrodu Bobrzańskiego.

Komandor Spływu – Sławomir Kaczanowski.

– osoby funkcyjne zostaną przedstawione podczas „otwarcia „ spływu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Spływ jest impreza otwartą o charakterze rekreacyjnym, mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni, jak i grupy klubowe.

 2. Uczestnicy spływu na terenie biura powinni posiadać ważne dokumenty umożliwiające weryfikację uczestnika spływu.

3 Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty

uczestnictwa.

4 Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 28.02.2018r.

wypełnionej karty zgłoszenia wraz z zaliczką pieniężną w wysokości 100 zł. od osoby (uwaga ilość

miejsc ograniczona – 52miejsca noclegowe w hotelu – decyduje kolejność zgłoszenia), kwota ta będzie

gwarantem udziału w spływie i zaliczka ta wejdzie w ogólny koszt wpisowego uczestnika spływu.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie bez podania uzasadnionej przyczyny, zaliczka nie zostanie zwrócona lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną). Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności biorąc na siebie odpowiedzialność za partnera.

 3. Grupy klubowe oraz turyści indywidualni powinni posiadać własne apteczki medyczne i techniczne.

 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

9. Uczestnicy mogą zamówić u kol. Aleksandra Czerwonajcio kajaki 2 osobowe

(pośrednictwo} za odpłatnością .

10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką dorosłych opiekunów,

biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

11. W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu!

12. Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest na zasadzie samorealizacji.

Zainteresowani wpłacają n/w. kwotę na podane konto .

Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie ratunkowym i asekuracyjnym własnym bądź wydanym przez organizatora/ kaski też mogą się przydać /.

 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.

 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych.

 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym, a później w ratowaniu ich mienia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,

 6. Organizator ostrzega że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

 7. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących spływu i warunków bezpieczeństwa udziela organizator.

CAŁKOWITE KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Całkowity koszt uczestnictwa bez dodatkowych świadczeń: – 240 zł
Osoby bez noclegów – 160 zł
 
Nocleg dodatkowy z 15/16.03.2017r – 40 zł

Wpłata zaliczki w kwocie 100,00 zł ,

gwarantuje już udział w spływie, którą należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron-Czerna

68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej 56

( Stanica Wodna)

Bank PEKAO S.A.

Oddział w Żaganiu Nr rachunku:

21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

Z dopiskiem” MORS – 2018”

Świadczenia Organizatora Spływu.

1. Transport autokarowy uczestników spływu podczas trwania imprezy na start i z mety

spływu.

2 Impreza ma charakter non-profit, dlatego organizatorzy zalecają uczestnikom

indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu, powrotu

i uczestnictwa w spływie.

3 Opiekę na wodzie instruktorów kajakarstwa (przodowników), ratowników WOPR

4. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie

poszczególnych etapów spływu.

5 Dwa noclegi w pokojach Hotelu Willa Park w Żaganiu ul. Piłsudskiego 19

6. Przerwa śniadaniowa na kanapkę w m. Gryżyce oraz ciepły posiłek regeneracyjny na

zakończenie I etapu,

7. Śniadanie w m. Iłowa Żagańska przed rozpoczęciem II etapu.

7. Ciepły posiłek regeneracyjny na zakończenie II i III etapu.

8. Dwie obiadokolacje w Restauracji w Hotelu „Willa Park „ + przekąska na „Wieczorku

Komandorskim”.

10. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.

11. Wklejkę do książeczek TOK oraz PZKaj.

12. Transport kajaków na start i metę spływu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych

z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.

2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu

lub miejscach zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo

wykluczenia drużyny – turysty kajakarza, a w przypadkach drastycznych usunięcia z

imprezy na koszt uczestnika, bez zwrotu kosztów wpisowego.

3.Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody

materialne ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego

uczestnika.

4.Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie

asekuracyjnym własnym bądź wydanym przez organizatora.

5. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

6 Komandor spływu przedstawi pozostałe osoby kierownictwa spływu na miejscu rozpoczęcia w hotelu „Willa Park „ , wszelkie

inne zmiany będą podawane do wiadomości na miejscu rozpoczęcia etapów.

7.Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału

w spływie.

UDZIELANIE INFORMACJI:

Komandor Spływu

Sławomir KACZANOWSKI

Klub Turystyki Kajakowej „ Pliszka”

Tel. 68 -3220132

lub Aleksander Czerwonajcio – STW „ Szron – Czerna“

Tel. kom. 602603574

e-mail: rolek58@onet.pl

PROGRAM SPŁYWU

15.03.2018r. / czwartek / godz. 19.00 – 22.00 – przyjmowanie uczestników w hotelu „ Willa Park „

ul. Piłsudskiego 19 , Żagań.

16.03.2018r. / piątek /

godz. 08.00 – 09.40 – c.d. przyjmowanie uczestników w hotelu „ Willa

Park”- zakwaterowanie.

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie spływu przed hotelem „ Willa Park”

w obecności Władz Samorządowych Miasta Żagania.

godz. 10.15 – wyjście uczestników na start pierwszego etap,

godz. 10.35 – instruktaż z warunków bezpieczeństwa i krótkie omówienie

etapu trasy / przeszkody, przenoski, przerwy, omówienie

kolejności płynięcia , itp. /

godz. 10.45 – start do I etapu rzeką Bóbr , Żagań – Nowogród Bobrzański

/ 27km. /, przerwa na kanapkę i ciepłą herbatę w m. Gryżyce.

godz. 16.00 – zamknięcie mety, ciepły posiłek, spotkanie z Władzami

Samorządowymi Miasta Nowogród Bobrzański,

godz. 17.00 – odjazd autokaru do Żagania pod hotel „Willa Park”

godz. 19.00 – obiadokolacja w hotelu „ Willa Park”

godz. 20.00 – 23.00 – Wieczorek Komandorski

godz. 23.00 – cisza nocna.

17.03.2018r. / sobota /

godz 09.00 – załadunek kajaków na podstawiony transport ,

omówienie wariantów etapu spływu do wyboru:

wariant I dla „ wyczynowców „ – Kowalice – Żagań – / stanica/ 27 km.

wariant II dla „ wprawionych „ – Iłowa Żagańska – Żagań – / stanica/ 25,5 km

wariant III dla „ turystów kajakarzy ‘ – Czerna – Żagań – /stanica/ 19 km.

godz. 09.20 – wyjazd autokaru na start do II etapu rzeką Czerna,

godz. 10.00 – instruktaż z bezpieczeństwa, pobieranie sprzętu,

godz. 10.40 – start do II etapu spływu – ciepły posiłek na zakończenie

etapu

godz. 16.00 -16.30 – zamknięcie mety, stanica STW” Szron – Czerna”,

Żagań ul. M. Konopnickiej 56 , załadunek sprzętu.

godz. 17.00 – przejazd uczestników spływu autokarem do „ Willa Park”

godz. 19.00 – obiadokolacja – nocne oglądanie panoramy Żagania,

wieża widokowa / spotkania turystyczne , wspólne śpiewanie

i nie tylko ? /

godz. 24.00 – cisza nocna.

18.03.2018r. / niedziela /

godz. 09-09.40 – wykwaterowanie z hotelu „ Willa Park „

godz. 10.00 – wyjazd kierowców samochodów prywatnych, którzy kończą

udział w spływie w m. Trzebów.

godz. 10.10 – wyjazd uczestników spływu na start do III etapu rzeką

Kwisą i Bóbr , Łozy – Żagań – 21 km. /

godz. 10.50 – pobieranie sprzętu , instruktaż z bezpieczeństwa, omówienie

trasy etapu,

godz. 11.00 – start do III etapu spływu – w połowie trasy ciepły posiłek

w m. Trzebów – pierwsze pożegnania

godz. 15.30 – 16.00 – zamknięcie mety w Żaganiu.

Pożegnania, misiaczki, całuski i do zobaczenia

za rok.

godz. 16.300 – rozwiązanie spływu.

Przepłyniemy razem ok. 63 km na trzech rzekach.

Ostateczna interpretacja postanowień REGULAMINU i PROGRAMU pozostaje w

kompetencjach Komandora Spływu.

Przyjmowanie zgłoszeń tylko na ten adres:

e-mail: rolek58@onet.pl – Mors-2018

Termin zgłoszenia 28.02.2018r. – po tym terminie,

po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami – (ograniczona liczba miejsc ).

Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA

na XXIV OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY

MORS 2018 ”

IMIĘ I NAZWISKO

   

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

   

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

   

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

   

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

/ wpisowe 100.00 zł/

 
   

. Oświadczam, że warunki uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskim Zimowym Spływie Kajakowym „MORS 2018” zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

/data, własnoręczny podpis /

 

Wszystkie dane osobowe służą tylko i wyłącznie w celu identyfikacji uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Organizator.

back to top