6 lutego 2018

„Szroniacy” zapraszają dzieciaki na szkolenia

Zarząd Stowarzyszenia Szron-Czerna zaprasza dzieci i młodzież do swojej stanicy na ciekawe zajęcia i szkolenia.

„Szron” realizuje zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych”, na podstawie umowy z Urzędem Miasta Żagań. – W naszym programie skupimy się na kajakarstwie turystycznym i bezpieczeństwie na wodach stojących i płynących – zaznacza Aleksander Czerwonajcio, prezes stowarzyszenia. – Zajęcia będą się odbywały przez cały rok, zaś ich uczestnicy będą się szkolić na kajakach dwuosobowych i jednoosobowych turystycznych i górskich oraz na kanadyjkach.

Zajęcia będą się odbywać na stanicy klubowej w Żaganiu przy ul. Marii Konopnickiej 56:

– do 10 marca i od 15 listopada w każdą sobotę od godz. 13.00,

– od 22 marca i do 8 listopada w każdy czwartek od godz. 17.00.

Na basenie Arena będą się odbywać raz w tygodniu indywidualne szkolenia kajakowe do 12 marca i od 15 listopada. Przewidujemy także udział w spływach kajakowych i rywalizację kajakarską 1 maja i 2 czerwca. Zapisy chętnych są możliwe w terminach spotkań na Stanicy oraz telefonicznie u prezesa STW Aleksandra Czerwonajcio: 602603574. “Szroniacy” zapraszają młodzież, rodziców, a także uczestników z poprzednich sezonów.

Fot. Szron Żagań

5 lutego 2018

REGULAMIN XXIV Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego MORS – 2018

Iłowa Nowogród Żagań

Mors – 2018 Bobrzański

Organizator XXIV Zimowego Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „ Mors – 2018” : Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” i Klub Wodny PTTK „ Szron” z Żagania

przy WSPÓŁPRACY i POMOCY

1. Burmistrza i Rady Miasta Żagania

2. Urzędu Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

3. Burmistrz Gminy Iłowa

ZAPRASZA na :

XX IV Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy

MORS – 2018”

16-18.03.2018r.

REGULAMIN – PROGRAM SPŁYWU

Cele spływu:

 • Oficjalne rozpoczęcie sezonu kajakowego na Ziemi Lubuskiej.

 • XXIV Spotkanie Ogólnopolskie miłośników kajakarstwa na rzekach Województwa Lubuskiego : KWISA, CZERNA, BÓBR

 • Propagowanie zimowej turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku,

 • poznawanie walorów turystyczno- krajoznawczych Ziemi Lubuskiej a w szczególności Żagania, Iłowej i Nowogrodu Bobrzańskiego.

Komandor Spływu – Sławomir Kaczanowski.

– osoby funkcyjne zostaną przedstawione podczas „otwarcia „ spływu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Spływ jest impreza otwartą o charakterze rekreacyjnym, mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni, jak i grupy klubowe.

 2. Uczestnicy spływu na terenie biura powinni posiadać ważne dokumenty umożliwiające weryfikację uczestnika spływu.

3 Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty

uczestnictwa.

4 Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 28.02.2018r.

wypełnionej karty zgłoszenia wraz z zaliczką pieniężną w wysokości 100 zł. od osoby (uwaga ilość

miejsc ograniczona – 52miejsca noclegowe w hotelu – decyduje kolejność zgłoszenia), kwota ta będzie

gwarantem udziału w spływie i zaliczka ta wejdzie w ogólny koszt wpisowego uczestnika spływu.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie bez podania uzasadnionej przyczyny, zaliczka nie zostanie zwrócona lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną). Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności biorąc na siebie odpowiedzialność za partnera.

 3. Grupy klubowe oraz turyści indywidualni powinni posiadać własne apteczki medyczne i techniczne.

 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

9. Uczestnicy mogą zamówić u kol. Aleksandra Czerwonajcio kajaki 2 osobowe

(pośrednictwo} za odpłatnością .

10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką dorosłych opiekunów,

biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

11. W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu!

12. Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest na zasadzie samorealizacji.

Zainteresowani wpłacają n/w. kwotę na podane konto .

Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie ratunkowym i asekuracyjnym własnym bądź wydanym przez organizatora/ kaski też mogą się przydać /.

 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.

 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych.

 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym, a później w ratowaniu ich mienia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,

 6. Organizator ostrzega że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

 7. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących spływu i warunków bezpieczeństwa udziela organizator.

CAŁKOWITE KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Całkowity koszt uczestnictwa bez dodatkowych świadczeń: – 240 zł
Osoby bez noclegów – 160 zł
 
Nocleg dodatkowy z 15/16.03.2017r – 40 zł

Wpłata zaliczki w kwocie 100,00 zł ,

gwarantuje już udział w spływie, którą należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron-Czerna

68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej 56

( Stanica Wodna)

Bank PEKAO S.A.

Oddział w Żaganiu Nr rachunku:

21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

Z dopiskiem” MORS – 2018”

Świadczenia Organizatora Spływu.

1. Transport autokarowy uczestników spływu podczas trwania imprezy na start i z mety

spływu.

2 Impreza ma charakter non-profit, dlatego organizatorzy zalecają uczestnikom

indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu, powrotu

i uczestnictwa w spływie.

3 Opiekę na wodzie instruktorów kajakarstwa (przodowników), ratowników WOPR

4. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie

poszczególnych etapów spływu.

5 Dwa noclegi w pokojach Hotelu Willa Park w Żaganiu ul. Piłsudskiego 19

6. Przerwa śniadaniowa na kanapkę w m. Gryżyce oraz ciepły posiłek regeneracyjny na

zakończenie I etapu,

7. Śniadanie w m. Iłowa Żagańska przed rozpoczęciem II etapu.

7. Ciepły posiłek regeneracyjny na zakończenie II i III etapu.

8. Dwie obiadokolacje w Restauracji w Hotelu „Willa Park „ + przekąska na „Wieczorku

Komandorskim”.

10. Pozostałe posiłki we własnym zakresie.

11. Wklejkę do książeczek TOK oraz PZKaj.

12. Transport kajaków na start i metę spływu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych

z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.

2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu

lub miejscach zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo

wykluczenia drużyny – turysty kajakarza, a w przypadkach drastycznych usunięcia z

imprezy na koszt uczestnika, bez zwrotu kosztów wpisowego.

3.Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody

materialne ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego

uczestnika.

4.Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie

asekuracyjnym własnym bądź wydanym przez organizatora.

5. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

6 Komandor spływu przedstawi pozostałe osoby kierownictwa spływu na miejscu rozpoczęcia w hotelu „Willa Park „ , wszelkie

inne zmiany będą podawane do wiadomości na miejscu rozpoczęcia etapów.

7.Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału

w spływie.

UDZIELANIE INFORMACJI:

Komandor Spływu

Sławomir KACZANOWSKI

Klub Turystyki Kajakowej „ Pliszka”

Tel. 68 -3220132

lub Aleksander Czerwonajcio – STW „ Szron – Czerna“

Tel. kom. 602603574

e-mail: rolek58@onet.pl

PROGRAM SPŁYWU

15.03.2018r. / czwartek / godz. 19.00 – 22.00 – przyjmowanie uczestników w hotelu „ Willa Park „

ul. Piłsudskiego 19 , Żagań.

16.03.2018r. / piątek /

godz. 08.00 – 09.40 – c.d. przyjmowanie uczestników w hotelu „ Willa

Park”- zakwaterowanie.

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie spływu przed hotelem „ Willa Park”

w obecności Władz Samorządowych Miasta Żagania.

godz. 10.15 – wyjście uczestników na start pierwszego etap,

godz. 10.35 – instruktaż z warunków bezpieczeństwa i krótkie omówienie

etapu trasy / przeszkody, przenoski, przerwy, omówienie

kolejności płynięcia , itp. /

godz. 10.45 – start do I etapu rzeką Bóbr , Żagań – Nowogród Bobrzański

/ 27km. /, przerwa na kanapkę i ciepłą herbatę w m. Gryżyce.

godz. 16.00 – zamknięcie mety, ciepły posiłek, spotkanie z Władzami

Samorządowymi Miasta Nowogród Bobrzański,

godz. 17.00 – odjazd autokaru do Żagania pod hotel „Willa Park”

godz. 19.00 – obiadokolacja w hotelu „ Willa Park”

godz. 20.00 – 23.00 – Wieczorek Komandorski

godz. 23.00 – cisza nocna.

17.03.2018r. / sobota /

godz 09.00 – załadunek kajaków na podstawiony transport ,

omówienie wariantów etapu spływu do wyboru:

wariant I dla „ wyczynowców „ – Kowalice – Żagań – / stanica/ 27 km.

wariant II dla „ wprawionych „ – Iłowa Żagańska – Żagań – / stanica/ 25,5 km

wariant III dla „ turystów kajakarzy ‘ – Czerna – Żagań – /stanica/ 19 km.

godz. 09.20 – wyjazd autokaru na start do II etapu rzeką Czerna,

godz. 10.00 – instruktaż z bezpieczeństwa, pobieranie sprzętu,

godz. 10.40 – start do II etapu spływu – ciepły posiłek na zakończenie

etapu

godz. 16.00 -16.30 – zamknięcie mety, stanica STW” Szron – Czerna”,

Żagań ul. M. Konopnickiej 56 , załadunek sprzętu.

godz. 17.00 – przejazd uczestników spływu autokarem do „ Willa Park”

godz. 19.00 – obiadokolacja – nocne oglądanie panoramy Żagania,

wieża widokowa / spotkania turystyczne , wspólne śpiewanie

i nie tylko ? /

godz. 24.00 – cisza nocna.

18.03.2018r. / niedziela /

godz. 09-09.40 – wykwaterowanie z hotelu „ Willa Park „

godz. 10.00 – wyjazd kierowców samochodów prywatnych, którzy kończą

udział w spływie w m. Trzebów.

godz. 10.10 – wyjazd uczestników spływu na start do III etapu rzeką

Kwisą i Bóbr , Łozy – Żagań – 21 km. /

godz. 10.50 – pobieranie sprzętu , instruktaż z bezpieczeństwa, omówienie

trasy etapu,

godz. 11.00 – start do III etapu spływu – w połowie trasy ciepły posiłek

w m. Trzebów – pierwsze pożegnania

godz. 15.30 – 16.00 – zamknięcie mety w Żaganiu.

Pożegnania, misiaczki, całuski i do zobaczenia

za rok.

godz. 16.300 – rozwiązanie spływu.

Przepłyniemy razem ok. 63 km na trzech rzekach.

Ostateczna interpretacja postanowień REGULAMINU i PROGRAMU pozostaje w

kompetencjach Komandora Spływu.

Przyjmowanie zgłoszeń tylko na ten adres:

e-mail: rolek58@onet.pl – Mors-2018

Termin zgłoszenia 28.02.2018r. – po tym terminie,

po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami – (ograniczona liczba miejsc ).

Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA

na XXIV OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY

MORS 2018 ”

IMIĘ I NAZWISKO

   

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

   

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

   

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

   

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

/ wpisowe 100.00 zł/

 
   

. Oświadczam, że warunki uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskim Zimowym Spływie Kajakowym „MORS 2018” zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

/data, własnoręczny podpis /

 

Wszystkie dane osobowe służą tylko i wyłącznie w celu identyfikacji uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Organizator.

5 lutego 2018

INFORMACJE ZARZĄDU

Info 1

W dniu 1.02.2018 roku o godz.18.15 obradował Zarząd Stowarzyszenia w czasie spotkania klubowego.

– przyjęto informację Ryśka Dyrkacza i Olka Czerwonajcio o przygotowaniach do Morsa 2018, zdecydowano rozpowszechnić Program przygotowany przez Ryśka,

– przyjęto informację o rozpoczęciu wg umowy z Urzędem Miasta „ Szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa”,

– zdecydowano o organizacji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia , termin : 23.02.2018 godz. 18.00 i termin drugi o godz. 18.30, w programie między innymi: zmiany w Statucie, sprawozdanie Zarządu, plany imprez w 2018 roku ,

– pozostawiono składki członkowskie na rok 2018 w niezmienionej formie i wysokości,

– terminy spotkań klubowych i szkolenie młodzieży w sezonie zimowym tzn. do 10 marca – każda sobota od godz. 13.00, od 22 marca wracają czwartkowe spotkania klubowe , zajęcia na basenie – każdy poniedziałek od 21.00/ zgłoszenia chętnych do Olka /.

Olek Czerwonajcio

5 lutego 2018

SZKOLENIA KAJAKARSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Info 2

SZKOLENIA KAJAKARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zarząd Stowarzyszenia informuje o przystąpieniu do realizacji zadania publicznego wg umowy z Urzędem Miasta Żagań , pod tytułem „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych”.

W naszym programie oczywiście skupimy się na kajakarstwie turystycznym i bezpieczeństwie na wodach stojących i płynących.

W ramach całorocznych zajęć uczestnicy będą szkoleni na kajakach dwuosobowych i jednoosobowych turystycznych i górskich oraz na kanadyjkach .

Zajęcia będą się odbywać na Stanicy Klubowej w Żaganiu przy ul. Marii Konopnickiej 56:

– do 10 marca i od 15 listopada w każdą sobotę od godz. 13.00,

– od 22 marca i do 8 listopada w każdy czwartek od godz. 17.00.

Na basenie Arena będą się odbywać raz w tygodniu indywidualne szkolenia kajakowe do 12 marca i od 15 listopada.

Przewidujemy także udział w spływach kajakowych i rywalizację kajakarską 1 maja i 2 czerwca.

Zapisy dla chętnych są możliwe w terminach spotkań na Stanicy oraz telefonicznie u prezesa STW Aleksandra Czerwonajcio / 602603574 /.

ZAPRASZAMY młodzież i rodziców, a także uczestników szkoleń z lat ubiegłych .

Za Zarząd

Aleksander Czerwonajcio

 

18 stycznia 2018

Prezentacja Stowarzyszenia i Klubu Wodnego „SZRON”

Klub Wodny PTTK Szron_prezentacja

17 stycznia 2018

P O W I T A N I E – Z A P R O S Z E N I E

Powitaliśmy Nowy Rok 2018 z nowymi nadziejami na przygody i rozwój naszego Stowarzyszenia. Na dobry początek dostaliśmy wspaniały prezent w postaci PROFESJONALNEJ STRONY INTERNETOWEJ. Otrzymaliśmy go na Świątecznym Spotkaniu Klubowym 16 grudnia , ale dopiero dziś zaczynamy stałą działalność Strony . Będziemy tu opisywać nasze plany , dokonania, imprezy i oczywiście zdjęcia i filmy. Spróbujemy dorównać naszą bieżącą aktywnością profesjonalizmowi twórcy i darczyńcy.

Strona w naszym zamyśle powinna się stać głównym polem prezentacji naszej grupy, powinna stać się również swoistym archiwum lat ubiegłych. Musimy wykorzystać ją jako centrum informacji i jednocześnie forum wymiany pomysłów i informacji. Sukces osiągniemy jednak tylko wtedy, gdy więcej osób włączy się w bieżącą działalność Stowarzyszenia i w prowadzenie tej strony. Proszę o rozpropagowanie adresu tej Strony wszystkimi możliwymi sposobami i kanałami.

Na początek ja opiszę kilka imprez , by strona zaczęła żyć. Liczę na pomysły i podpowiedzi.

Życzę Wam Zdrowia i Radości w roku 2018 , wielu przygód i satysfakcji z działalności !!!!!

Olek Czerwonajcio

P.S. Kontynuujemy także tradycyjną formę kronikarstwa , Leszek i Mirek właśnie kończą wklejanie zdjęć z roku 2017 do „ pisanej” Kroniki Klubowej .

31 grudnia 2017

Wigilia Klubowa 2017

31 grudnia 2017

Życzenia Na nowy 2018r.

Wszystkim kajakarzom szczęśliwego nowego roku 2018 życzy Stowarzyszenie Szron-Czerna z Żagania  -samych udanych wypraw kajakowych i nie tylko

6 kwietnia 2017

Mors 2017

Do oglądania zdjęć z minionego Morsa zapraszamy na nasz fanpage. Znajdziecie tam również relacje video wykonaną przez TVP Gorzów Wielkopolski. Zapraszamy! 🙂

https://www.facebook.com/szronczerna

 

3 lipca 2016

I po szantach

Zarząd STW „ Szron – Czerna „ zorganizował w dniu 25 czerwca 2016r. XXII Spotkanie z Piosenką Turystyczną , Żeglarską i Harcerską. Spotkanie zostało zorganizowane na stanicy klubu przy ulicy Konopnickiej 56. Do konkursu zgłosiło się 12 wykonawców śpiewających piosenki turystyczne , żeglarskie i harcerskie. Jednak na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych / burza która przeszła nad miastem wraz z dużymi opadami deszczu /, do konkursu przystąpiło tylko 8 wykonawców , którzy śpiewali po trzy piosenki z danej kategorii. Spotkanie rozpoczęto z 45 minutowym poślizgiem . Jurorzy którym przewodniczyła Pani Małgorzata Trzciankowska z Gazety Lubuskiej ocenili i przyznali miejsca

w kategorii turystycznej :
– I miejsce p. Przemysław Grzegrzułka
– II miejsce p. Jarosław Górny,
– III miejsce p. Leszek Szymochnik

w kategorii żeglarskiej :
– I miejsce Nikola Grzegrzułka
– II miejsce p. Jan Berenda
– III miejsce p. Mariusz Bombała z żoną

Najmłodszym wykonawcą była Nikola Grzegrzułka – lat 10 , najstarszym wykonawcą Jan Berenda – lat 65. Po konkursie podlegającym ocenie przy tzw. wolnym mikrofonie grali i śpiewali : Czesław Sawicki wraz z chórkiem Pań z Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „ Piechur” , gościnnie kol. Jacek Nowakowski z Żagania oraz Marek Konatkowski z Cybinki.

 

back to top