12 września 2018

JARMARK MICHAŁA Z KAJAKAMI

J A R M A R K   Ś W.    M I C H A Ł A

2 0 1 8

Z      K A J A K A M I

Członkowie Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu postanowili wzbogacić atrakcje jarmarkowe o pływanie kajakami. W jarmarkową sobotę 8 września 2018 roku przewieźli prawie cały sprzęt pływający / 12 kajaków / Stowarzyszenia ze Stanicy na podzamcze. Tymczasowa baza kajakowa została założona blisko sceny , nad kanałem. Tuż obok stanowisko swoje zorganizował żagański WOPR. Od godz. 12.00 do 17.30 bezpłatnie udostępniane były kajaki dwuosobowe i jednoosobowe wszystkim chętnym. Korzystały z tej okazji całe rodziny odwiedzające teren Jarmarku. Najmłodszych chętnych przewozili członkowie Stowarzyszenia, osobom bez doświadczeń kajakowych udzielano pierwszych instruktaży, a wiele osób spróbowało opanować jedynki po raz pierwszy w życiu. Sprzyjająca pogoda sprawiła , że wiele osób ograniczoną trasę ok. kilometra przebyło wielokrotnie. Najbardziej zadowoleni byli oczywiście najmłodsi , którzy już od wieku 9 lat próbowali swoich sił na trzech różnych modelach kajaków jednoosobowych. Zainteresowanie mieszkańców Żagania było tak duże , że po godz. 13.30 brakowało już sprzętu i tworzyła się grupa oczekująca. Obsługę stanowiło ponad 10 osób, członków i sympatyków Stowarzyszenia, które wydawały kajaki , wiosła i kamizelki, szkoliły na wodzie oraz zapewniały bezpieczeństwo pływających. Ogółem z tej niezapowiedzianej jarmarkowej atrakcji skorzystało prawie 120 osób.

Prezes S.T.W.” Szron-Czerna”

Aleksander Czerwonajcio

 

  

8 września 2018

JARMARK MICHAŁA ROZPOCZĘTY – KOROWÓD 7.09.2018r.

6 września 2018

II MŁODZIEŻOWY SPŁYW KAJAKOWY _ ZAKOŃCZONY

II  M Ł O D Z I E Ż O W Y  S P Ł Y W  K A J A K O W Y

NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI „ BÓBR 2018 „

Zaplanowany i ogłoszony spływ kajakowy odbył się 1 września na trasie Żagań- Gorzupia Dolna. Zorganizowany przez STW „ Szron – Czerna” w ramach projektu realizowanego we współpracy z miastem Żagań dla dzieci i młodzieży . Start w ostatniej chwili musieliśmy przenieść z Bulwaru Szarych Szeregów na parking za sklepem meblowym z powodu tak niskiego stanu wody w Bobrze , że niemożliwe byłoby spłynięcie pod mostem. Przed startem odstawiliśmy kilka samochodów prywatnych na metę.

Przygotowany został prawie cały sprzęt pływający Stowarzyszenia. Po krótkiej odprawie i sprawdzeniu założonych kamizelek asekuracyjnych o godz. 11.30 nastąpił start do pierwszego etapu do elektrowni wodnej Grajówka. Na wodzie płynęło 25 osób w 19-stu kajakach. Dzieci od 9 roku życia płynęły głównie samodzielnie w kajakach jednoosobowych . W czasie etapu planowane było przepłynięcie przez rozlewiska Bobru przed elektrownią, ale niestety niski stan wody uniemożliwił znalezienie przejść. Po 10 km przed elektrownią czekała nasza ekipa asekurująca spływ na lądzie . Przy pomocy samochodu z przyczepą obniesienie jazów elektrowni było łatwiejsze i szybsze. Niestety wywrotka i padający już deszcz spowodował opuszczenie spływu przez słabiej przygotowanych uczestników. Dalszy etap przebiegł bez przygód , ale w ciągłym deszczu , raz słabszym ,raz intensywniejszym. Do Gorzupii dopłynęliśmy po prawie 4,5 godzinach od startu i przepłynięciu 18,5 km. Po przebraniu i zapakowaniu sprzętu wróciliśmy do Żagania na Stanicę i tam spotkaliśmy też tych , którzy zakończyli spływ wcześniej. Ciepły poczęstunek wszyscy zjedli w pomieszczeniach z powodu ciągłego deszczu. Po krótkim odpoczynku najmłodsi uczestnicy spływu wsiedli ponownie do kajaków , by popływać jeszcze na stawie . Mimo trudnej pogody uczestnicy żegnali się w wesołej atmosferze. Pewnie dlatego, że padający deszcz daje nadzieję na podniesienie poziomów rzek , także w Czernej.

Kadra na wodzie: Olek Czerwonajcio, Mirek Lelek, Artur Kmieciński, Jurek Zajdel, Robert Mikulski.

Obsługa na lądzie: Gosia i Daniel Nuckowscy, Ela i Leszek Szymochnik, Asia Kmiecińska, Renata Małkiewicz, Anita Rudnik, Mirka Lelek.

 

29 sierpnia 2018

KOROWÓD – JARMARK MICHAŁA 2018

K O R O W Ó D – J A R M A R K   M I C H A Ł A   2 0 1 8

Bierzemy udział w Korowodzie Jarmarku Św. Michała.

Zbiórka do Korowodu jest 7 września (piątek) o godz. 16.15- 16.30 przy wieży poewangelickiej. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do wspólnego przemarszu.

Przygotujemy kajak na wózku i wiosła, powinniśmy być zatem bardziej widoczni tym razem.

W ramach Jarmarku zrobimy prawdopodobnie bazę z kajakami w Parku nad Kanałem, planujemy też spływy z Trzebowa do Żagania.

Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych do pomocy przy tych działaniach.

Olek Czerwonajcio

P.S. Przypominam o spotkaniach klubowych i szkoleniu młodzieży w każdy czwartek.

1 września – spływ z młodzieżą , sam się przecież nie zrobi!!!!

 

24 sierpnia 2018

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron- Czerna” z Żagania w ramach projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Żagań

organizuje II Młodzieżowy Spływ Kajakowy na Zakończenie Wakacji

w dniu 1 września.

Program przewiduje :

10.30 – zbiórka przy Bulwarze Szarych Szeregów i szkolenie,

11.00 – start- wypłynięcie

15.00 – meta w Gorzupii,

16.30 – powrót na Stanicę ul. Konopnickiej 56 ,

17.00 – ognisko z kiełbaskami i ziemniakami i zakończenie imprezy.

Zapraszamy dzieci i młodzież żagańską, szczególnie tych, którzy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych.

Ważne: wymagane wcześniejsze zgłoszenie:

– telefonicznie 602 603 574,

       •  

       • osobiście – w czwartek 30 sierpnia od 17.00 do 19.00
       • w czasie zajęć szkoleniowych na Stanicy.

        Uczestnicy spływu muszą umieć pływać oraz zabrać ze sobą odzież na zmianę i prowiant.

24 sierpnia 2018

PILNY KOMUNIKAT o SPŁYWIE NA NYSIE ŁUŻYCKIEJ

K O M U N I K A T

P I L N Y    O „ N Y S I E   ŁUŻYCKIEJ„

Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać coroczny Jesienny Spływ , na Nysie Łużyckiej.

Stan wody w Nysie jeszcze nigdy nie był tak dramatycznie niski.

Nie możemy więc liczyć na jego zdecydowaną poprawę.

Dodatkową trudnością jest również brak możliwości zakwaterowania w dotychczasowej bazie noclegowej w Sieniawce.

Bardzo nam przykro z tego powodu i liczymy na możliwość goszczenia miłośników Nysy w roku 2019 .

Jednocześnie możemy uprzedzić , że spróbujemy zorganizować w terminie 20-23.09.2018 r. kombinowaną imprezę turystyczną z bazą w Czechach, ale aktywności na te 3 lub 4 dni są jeszcze nieznane.

Po najbliższym weekendzie być może poznamy miejsce.

Znana jest na razie nazwa spotkania :

100 lat Olka i Marcina”.

W imieniu organizatorów „ Nysy”

Olek Czerwonajcio

9 sierpnia 2018

1 maja w kajaku. 2018 r.

1 maja w kajaku. 2018 r.

STW „ Szron – Czerna „ zorganizowało cały kajakowy dzień na Stanicy na rzece Czerna.

Pierwsze szkolenia sprzętowe i z techniki kajakowej zaczęły się już od godz. 11,00. po pierwszych treningowych przejazdach zaczęto mierzyć czasy przejazdu na ustalonej trasie. Zawodnicy mogli powtarzać wielokrotnie ustalony odcinek i to na różnych kajakach. Po godzinie 12 praktycznie cały sprzęt klubowy był na wodzie. Ok. godz.13 chętni wypłynęli na rzekę Czerna pod prąd , by szkolić się z technik na wodach płynących. W tym samym czasie trwały próby poprawienia swoich wcześniejszych wyników i treningi nowo przybyłych.

Przerwa na ognisko , kiełbaskę i napoje chłodzące przydała się wszystkim. Po południu grupa najbardziej zaawansowanych kajakarsko dziewcząt wypłynęła pod opieką kadry klubowej na rzekę z celem dopłynięcia do mostu na ulicy Żarskiej. To były bardzo pouczające 2 km rzeki.

Przy małym stanie wody co kilkadziesiąt metrów były świeże drzewa zwalone do wody lub odsłonięte spod wody oraz liczne bystrza Ćwiczenia obejmowały również techniki pokonywania takich przeszkód o różnej wysokości bez wychodzenia z kajaka na brzeg. Po 85 minutach szczęśliwie wszyscy dotarli do progu przed mostem bez żadnej wywrotki. Po powrocie na Stanicę niezmordowane uczestniczki jeszcze zeszły na chwilę na wodę , by spróbować ostatniej szansy poprawienia wcześniejszych czasów.

Na wodzie opiekę zapewniali: Aleksander Czerwonajcio- szkolenie,

Leszek Szymochnik – asekuracja,

Daniel Nuckowski – asekuracja i fotografia.

Na lądzie pracowały : Ela Szymochnik, Joanna Kmiecińska, Małgorzata Nuckowska i Renata Małkiewicz

Prezes STW

Aleksander Czerwonajcio

7 sierpnia 2018

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

4 1 L A T K L U B U + O G N I S K O Z P I O S E N K Ą T U R Y S T Y C Z N Ą

Kolejna rocznica działalności kajakarskiej w Żaganiu minęła. W minionych latach przyzwyczailiśmy się , że przy tej okazji jest też „huczne „ Spotkanie z Piosenką Turystyczną” , z estradą , nagłośnieniem i konkursem. Jednak w tym roku doszliśmy do wniosku, że nie musimy corocznie organizować fety, bo frekwencja wcześniej nie bywała zbyt wielka. Dodatkowo zwyczajnie nie było nas tak wielu , żeby to wszystko fizycznie wykonać.

Szkoda , że nie wszyscy członkowie Klubu i Stowarzyszenia włączają się w działalność, ale tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom i sympatykom za ich wsparcie i wielką pomoc. Zdaję sobie sprawę , że niektórzy z gości mogli być zawiedzeni skromną oprawą imprezy , ale przecież było to jedynie zapowiedziane „ ognisko z piosenką”. Nie ogłaszaliśmy naszego spotkania i nie zapraszaliśmy gości. Oczywistą jest rzeczą , że wszyscy pracujemy przy naszej imprezie i nie zapraszamy się nawzajem, bo ją robimy dla siebie. Z przykrością muszę stwierdzić , że nie wszyscy zrozumieli i dostosowali się do nowej skromniejszej formuły spotkania.

Wbrew naszym planom i wbrew mojej decyzji powstał stół biesiadny „ przy W.C.” i niestety zakłócił wielu osobom słuchanie i śpiewanie przy ognisku. Mogę obiecać na przyszłość artystom z gitarami i miłośnikom piosenki turystycznej, że strefa biesiadna będzie zawsze oddalona od strefy muzyki.

Wracając do sprawozdania z imprezy , to program turystyczny , który pojawił się od paru lat, został tym razem wzbogacony o niedzielną wycieczkę rowerową . Dzięki naszym przyjaciołom z Wrocławia, Poznania , Nowej Soli i Zielonej Góry sobotni spływ po Kwisie był liczniejszy i przyjemniejszy. Wybraliśmy Kwisę , bo na Czernej już od dawna brak wody. W Kwisie była , ale minimalna, a w Świętoszowie .za jazem ciągnęliśmy kajaki przez 1,5 km. Dopłynęliśmy do Trzebowa i wróciliśmy na Stanicę.

Po kąpieli i posiłku zaczęliśmy nasze spotkanie od przedstawienia naszego nowego sprzętu kajakowego zakupionego ze środków miasta Żagania. Górskiemu kajakowi DAG SPY nasza koleżanka klubowa i przewodnicząca Rady Miasta , Wanda Winczaruk nadała i nakleiła nazwę ŻAGAŃ. Później oficjalnie przedstawiliśmy naszych nowych członków i wręczyliśmy im koszulki STW.

To zakończyło praktycznie program oficjalny i dalej to już były gitary przy ognisku. Na zmianę grali : Jarosław Górny / niezmordowanie/ i Leszek Szymochnik . Wielką niespodziankę nam sprawił Maciek Bejman, który po 5 latach pojawił się na Stanicy i zagrał piosenki , za którymi się stęskniliśmy.

Ze zdarzeń historycznych muszę poinformować , że nawiązali z nami ponownie kontakt „ „budowniczowie Stanicy „ Jerzy Kuźniar , Zdzisław Małkiewicz i Wojciech Pawlak . Wielka szkoda , że nie uhonorowano ich przy okazji obchodów 40-lecia Klubu.

Ognisko zakończyliśmy po godz. 1.00 i dokończyliśmy naszą aktywność już w budynku.

Po raz kolejny przy Stanicy powstało mini-pole biwakowe , gdzie w namiotach spali głównie nasi przyjaciele z Wrocławia i Poznania . Jakież było ich zdziwienie, gdy po 2.00 mieli okazję skosztować Sushi serwowanego przez biwakowy „ room-service”.

Niedzielny poranek wzbogacony sutym śniadaniem i jajecznicą postawił wszystkich na nogi.

W planie była wycieczka rowerowa, dysponowaliśmy dodatkowo 12 –stoma rowerami udostępnionymi przez Żagański Pałac. Trasa wiodła śladem nieistniejących już miejscowości Jeschkendorf i Kautz. Obejrzeliśmy też po drodze tzw. Kapliczkę i Siodło. Po powrocie na Stanicę obiad zakończył trzydniowe spotkanie.

Nawet skromne spotkanie wymagało wielu przygotowań i wielu godzin indywidualnej i zbiorowej pracy , Dziękujemy gorąco , a nie pomagającym „ klubowiczom” przypominamy , że w każdej chwili mogą i powinni się włączyć w bieżącą działalność .

26 czerwca 2018

ZAPROSZENIE

Zaproszenie!

30 Czerwca 2018r.

> > Wzorem lat ubiegłych świętujemy kolejne lecie Klubu Szron przy Piosence Turystycznej. Jednak tym razem bez estrady, nagłośnienia, nalewaka i konkursu. Tylko my, gitara i nasi przyjaciele przy ognisku.
> > Program turystyczny przewiduje :
> > – noclegi we własnych namiotach na Stanicy już od piątku,
> > – wyjazd w sobotę ok. 9.30 ze Stanicy na etap kajakowy / 5-6 h po Czernej jak spadnie trochę deszczu/,
> > – wyjazd w niedzielę ok. 10.00 ze Stanicy rowerami / 4-5 h , zapewniamy 12 rowerów dla przyjezdnych kajakarzy/.
> > Proszę o dowolną formę potwierdzenia udziału w ognisku , a konieczne zgłoszenia przez płynących w sobotę i potrzebujących rowerów na niedzielę.
> >
>
> w imieniu organizatorów:
> > Olek Czerwonajcio

> >
> > P.S. Szczególne zaproszenia kieruję do naszych koleżanek i kolegów z Klubu i Stowarzyszenia, którzy z różnych względów nie uczestniczą w działalności i życiu naszej organizacji. Będzie okazja do zapoznania się z naszymi osiągnięciami, do włączenia się w działalność Stowarzyszenia i do opłacenia zaległych i bieżących składek.

6 czerwca 2018

VI MAJÓWKA NA KWISIE -TAK BYŁO

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC      ZDJĘCIA : DANIEL NUCKOWSKI

back to top