23 października 2018

Foto kronika z naszego pobytu w Wojcieszowie 19-21.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmęczeni ale zadowoleni ze zdobycia jednego z 3 szczytów  góry Miłek

Wszyscy czytają z wielkim zainteresowaniem najnowszy numer magazynu WIOSŁO

 

 

   

 

 

27 września 2018

PODZIĘKOWANIE

P O D Z I Ę K O W A N I E

Bardzo dziękuję przyjaciołom klubowym za udział w mojej „ sześćdziesiątce”, za życzenia i prezenty , a przede wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu całej imprezy. W szczególności dziękuję:

Eli za jej wszystkie zwykłe-niezwykłe zdolności i działania,

Asi za wszelką pomoc / noszenie rowerów/,

Renacie za towarzystwo i opiekę w kajaku,

Ewie za sobotni przyjazd z ciastami,

Danielowi za zdjęcia i stałą gotowość do kierowania pojazdami,

Arturowi – za użyczenie pojazdu

Jarkowi za kierowanie pojazdem z przyczepą klubową,

Anicie za kierowanie Jarkiem ; tort, i ustawiczną chęć prowadzenia samochodu

Mirkowi za pakowanie sprzętu i kierowanie naszym domkiem,

Mirce za pakowanie moich rzeczy i opiekę w domku,

Tomkowi za załatwienie przyczepy rowerowej i jej transport,

Leszkowi za mini-koncerty i pomoc przy sprzęcie.

Jak widać bez Waszej pomocy nie byłoby tej imprezy.

Wasz oddany i wdzięczny Olek

27 września 2018

WEEKEND W TRZECH KRAJACH

J E D E N   W E E K E N D – T U R Y S T Y K A   W   T R Z E C H   K R A J A C H

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli i pomagali w organizacji eksperymentalnej imprezy turystycznej. Pomysł związany był z totalnym brakiem wody w Nysie Łużyckiej i z chęcią kontynuowania kilkuletniej tradycji spędzania wrześniowego weekendu / 20-23 / w okolicy tzw. Trójstyku, czyli terenów na Górnych Łużycach w Polsce , Czechach i Niemczech. Podstawowym celem spotkania była wszechstronna aktywność turystyczna i świętowanie urodzin naszych kolegów. Tak więc Kombinowana Impreza Turystyczna w roku 2018 odbyła się pod nazwą „ 100 lat , czyli 60 Olka i 40 Marcina”. Dodatkowo hucznie odbyły się też urodziny Jarka.

Podstawową bazą imprezy stał się Kemping Kristyna w czeskim Hradku, gdzie 50 uczestników zjechało się w czwartkowy wieczór. Jednak 20 osób już w środę wieczór zameldowało się w Agroturystyce U Rudka w Sieniawce , żeby w czwartek już wspinać się w Górach Łużyckich na trasach Via Ferrata pod opieką Eli i Jacka / z EXIT Turystyka i Przygoda/. Po całodziennej wędrówce dołączyli do głównej grupy w Kristynie. Piątek był dniem kajakowym i wszyscy pojechali nad rzekę Ploucnice . Po drodze był krótki postój przy tzw. Prurve / krótki wąwóz i tunel wykuty w skałach , który można przepłynąć kajakiem/. Spływ odbył się przy pięknej pogodzie na trasie : pole biwakowe Borecek – Brenna , 17 km przez uroczy Rezerwat Meandry Ploucnice. Piątkowy wieczór zaczął się spóźnionym obiadem w Restaurace Kristyna i płynnie przeszedł w zabawę urodzinową przy miejscowej kapeli. Sobota zaplanowana jako dzień różnych aktywności zaczęła się wyjazdem małej grupy do Decina na szkolenie Via Ferrata. Następna wyszła ambitna grupa piesza do Hradka i dalej na Popova Skala. Posiadacze własnych rowerów pojechali do Kurortu Oybin , a reszta ograniczyła się do spacerów nad zalewem Kristyna i Nysą Łużycką. Wszyscy spotkali się na obiadokolacji , a zabawa przy kapeli trwała tym razem jedynie do północy. W niedzielę zaplanowana była wycieczka rowerowa dla wszystkich, przy wykorzystaniu rowerów wypożyczonych w CRT Radomierzyce, a przywiezionych ofiarnie przez ekipę Szronu. Po wykwaterowaniu z Kristyny ok. 20 osób rozjechało się do domów ,a pozostali przenieśli się do Rudka w Sieniawce i stamtąd zaczęli rowerową eskapadę. Grupa najmocniejsza pojechała Doliną Nysy do klasztoru Marienthal, a miłośnicy architektury mieli okazję zwiedzić Hirschfelde i Rosenthal / kościół i setki domów przysłupowych/. Imprezę zakończył obiad serwowany przez najlepszą ekipę Szronu.

Po imprezie pozostały setki zdjęć , podziękowania uczestników i doświadczenia, które można wykorzystać w następnych latach.

Zarząd STW „ Szron – Czerna”

 

18 września 2018

PILNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 Z powodu wyjazdu do Czech spotkanie i szkolenie w najbliższy czwartek ( tj.20.09.2018r.)  jest odwołane

Prezes STW Szron -Czerna

Aleksander Czerwonajcio

18 września 2018

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIA

K O M U N I K A T     D L A    C Z Ł O N K Ó W   I   P R Z Y J A C I Ó Ł

Kontynuujemy zeszłoroczny pomysł jesiennego klubowego wyjazdu w „góry”. Mamy zarezerwowaną Chatę „ Bobrów” w Wojcieszowie w terminie 19 – 21 października. Warunki noclegowe turystyczne , bardzo przyjemne. Koszt pobytu szacujemy na ok. 100 zł, obejmujący dwa noclegi i dwa obiady. Wyjazd ma charakter koleżeński , przy którym wszyscy pracują /nie ma osób obsługujących/. Szefem wyjazdu jest Ela Szymochnik i to do niej zgłaszamy chęć uczestnictwa . Ela będzie też koordynować kulinarną stronę spotkania, tzn. kto co robi przy posiłkach i co każdy przywozi . Zgłoszenia telefoniczne 661497229 lub osobiste w czwartki na stanicy od 17.00 – 19.00. Program turystyczny, bogaty tzn. dwa dni spacerów. Trasy do ustalenia na miejscu , a inne szczegóły podamy później zainteresowanym.

Zapraszamy Klubowiczów, naszych przyjaciół i sympatyków wraz z rodzinami. Zalecamy szybkie zgłoszenia , bo ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

Prezes S.T.W.

Aleksander Czerwonajcio

14 września 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Ś W I A T O W Y         D Z I E Ń              T U R Y S T Y K I

Ż A G A Ń       3 0        W R Z E Ś N I A

K A JA K O W O

Z okazji Światowego Dnia Turystyki / 27 września / Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu organizuje Spływ Kajakowy 30 września, na trasie Trzebów – Żagań . Meta spływu zlokalizowana będzie w parku pałacowym, gdzie odbędą się żagańskie obchody tego święta połączone z uroczystością 30-lecia Stowarzyszenia „ Ogniwo”.

Wyjazd uczestników trasy kajakowej i pieszej z Żagania o godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kajakach i w autobusie konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie 602603574 lub osobiście 27 września 17.00 – 19.00 na Stanicy Wodnej przy ulicy M.Konopnickiej 56. Od uczestników wymaga się umiejętności pływania oraz kierowania kajakiem.

Z A P R A S Z A M Y !!!!!

 

12 września 2018

JARMARK MICHAŁA Z KAJAKAMI

J A R M A R K   Ś W.    M I C H A Ł A

2 0 1 8

Z      K A J A K A M I

Członkowie Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu postanowili wzbogacić atrakcje jarmarkowe o pływanie kajakami. W jarmarkową sobotę 8 września 2018 roku przewieźli prawie cały sprzęt pływający / 12 kajaków / Stowarzyszenia ze Stanicy na podzamcze. Tymczasowa baza kajakowa została założona blisko sceny , nad kanałem. Tuż obok stanowisko swoje zorganizował żagański WOPR. Od godz. 12.00 do 17.30 bezpłatnie udostępniane były kajaki dwuosobowe i jednoosobowe wszystkim chętnym. Korzystały z tej okazji całe rodziny odwiedzające teren Jarmarku. Najmłodszych chętnych przewozili członkowie Stowarzyszenia, osobom bez doświadczeń kajakowych udzielano pierwszych instruktaży, a wiele osób spróbowało opanować jedynki po raz pierwszy w życiu. Sprzyjająca pogoda sprawiła , że wiele osób ograniczoną trasę ok. kilometra przebyło wielokrotnie. Najbardziej zadowoleni byli oczywiście najmłodsi , którzy już od wieku 9 lat próbowali swoich sił na trzech różnych modelach kajaków jednoosobowych. Zainteresowanie mieszkańców Żagania było tak duże , że po godz. 13.30 brakowało już sprzętu i tworzyła się grupa oczekująca. Obsługę stanowiło ponad 10 osób, członków i sympatyków Stowarzyszenia, które wydawały kajaki , wiosła i kamizelki, szkoliły na wodzie oraz zapewniały bezpieczeństwo pływających. Ogółem z tej niezapowiedzianej jarmarkowej atrakcji skorzystało prawie 120 osób.

Prezes S.T.W.” Szron-Czerna”

Aleksander Czerwonajcio

 

  

8 września 2018

JARMARK MICHAŁA ROZPOCZĘTY – KOROWÓD 7.09.2018r.

6 września 2018

II MŁODZIEŻOWY SPŁYW KAJAKOWY _ ZAKOŃCZONY

II  M Ł O D Z I E Ż O W Y  S P Ł Y W  K A J A K O W Y

NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI „ BÓBR 2018 „

Zaplanowany i ogłoszony spływ kajakowy odbył się 1 września na trasie Żagań- Gorzupia Dolna. Zorganizowany przez STW „ Szron – Czerna” w ramach projektu realizowanego we współpracy z miastem Żagań dla dzieci i młodzieży . Start w ostatniej chwili musieliśmy przenieść z Bulwaru Szarych Szeregów na parking za sklepem meblowym z powodu tak niskiego stanu wody w Bobrze , że niemożliwe byłoby spłynięcie pod mostem. Przed startem odstawiliśmy kilka samochodów prywatnych na metę.

Przygotowany został prawie cały sprzęt pływający Stowarzyszenia. Po krótkiej odprawie i sprawdzeniu założonych kamizelek asekuracyjnych o godz. 11.30 nastąpił start do pierwszego etapu do elektrowni wodnej Grajówka. Na wodzie płynęło 25 osób w 19-stu kajakach. Dzieci od 9 roku życia płynęły głównie samodzielnie w kajakach jednoosobowych . W czasie etapu planowane było przepłynięcie przez rozlewiska Bobru przed elektrownią, ale niestety niski stan wody uniemożliwił znalezienie przejść. Po 10 km przed elektrownią czekała nasza ekipa asekurująca spływ na lądzie . Przy pomocy samochodu z przyczepą obniesienie jazów elektrowni było łatwiejsze i szybsze. Niestety wywrotka i padający już deszcz spowodował opuszczenie spływu przez słabiej przygotowanych uczestników. Dalszy etap przebiegł bez przygód , ale w ciągłym deszczu , raz słabszym ,raz intensywniejszym. Do Gorzupii dopłynęliśmy po prawie 4,5 godzinach od startu i przepłynięciu 18,5 km. Po przebraniu i zapakowaniu sprzętu wróciliśmy do Żagania na Stanicę i tam spotkaliśmy też tych , którzy zakończyli spływ wcześniej. Ciepły poczęstunek wszyscy zjedli w pomieszczeniach z powodu ciągłego deszczu. Po krótkim odpoczynku najmłodsi uczestnicy spływu wsiedli ponownie do kajaków , by popływać jeszcze na stawie . Mimo trudnej pogody uczestnicy żegnali się w wesołej atmosferze. Pewnie dlatego, że padający deszcz daje nadzieję na podniesienie poziomów rzek , także w Czernej.

Kadra na wodzie: Olek Czerwonajcio, Mirek Lelek, Artur Kmieciński, Jurek Zajdel, Robert Mikulski.

Obsługa na lądzie: Gosia i Daniel Nuckowscy, Ela i Leszek Szymochnik, Asia Kmiecińska, Renata Małkiewicz, Anita Rudnik, Mirka Lelek.

 

29 sierpnia 2018

KOROWÓD – JARMARK MICHAŁA 2018

K O R O W Ó D – J A R M A R K   M I C H A Ł A   2 0 1 8

Bierzemy udział w Korowodzie Jarmarku Św. Michała.

Zbiórka do Korowodu jest 7 września (piątek) o godz. 16.15- 16.30 przy wieży poewangelickiej. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do wspólnego przemarszu.

Przygotujemy kajak na wózku i wiosła, powinniśmy być zatem bardziej widoczni tym razem.

W ramach Jarmarku zrobimy prawdopodobnie bazę z kajakami w Parku nad Kanałem, planujemy też spływy z Trzebowa do Żagania.

Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych do pomocy przy tych działaniach.

Olek Czerwonajcio

P.S. Przypominam o spotkaniach klubowych i szkoleniu młodzieży w każdy czwartek.

1 września – spływ z młodzieżą , sam się przecież nie zrobi!!!!

 

back to top