8 marca 2019

PILNY KOMUNIKAT – ZAWIADOMIENIE

Z A P R O S Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” zawiadamia i jednocześnie zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Zwyczajne, które odbędzie się w siedzibie STW w dniu 30.03.2019 roku o godz. 16.00, a w razie braku kworum następne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu o godz.16.30.

Przewidywane tematy to:

 • sprawozdanie Zarządu z działalności od ostatniego Walnego,
 • sprawozdanie finansowe,
 • zatwierdzenie zmian w statucie / przegłosowanych na ostatnim Walnym , a nie zatwierdzonych przez KRS,
 • informacja o realizacji umowy z UM,
 • plan na rok 2019,
 • wybory na opuszczone miejsca we władzach Stowarzyszenia,
 • sprawy członkowskie,

– sprawy bieżące.

Gdyby ktoś widział potrzebę szczególnego omówienia jakiegoś innego, to proszę o wcześniejsze zgłoszenie .

Zarząd przypomina o zapłaceniu składek zaległych i aktualnych. Dysponuję listą zaległości za rok 2017 i 2018. Suma planowanych składek w danym roku jest istotną pozycją w naszym budżecie i fakt nie zebrania wszystkich , sprawia, że plan jest niezrealizowany. Będzie możliwość uregulowania składek w dniu Zgromadzenia, ale prosimy o wpłaty na konto.

Statut przewiduje możliwość decyzji wykluczającej Zarządu również za półroczne zaległości składkowe.

Nie podejmowaliśmy jeszcze takich decyzji i proszę w związku z tym, żeby osoby , które nie chcą lub nie mogą funkcjonować w Stowarzyszeniu o ich pisemne rezygnacje z członkostwa. Pozostaniemy oczywiście przyjaciółmi bez formalnego członkostwa.

Zarząd prosi o potwierdzenie swojej obecności lub nieobecności. Możemy pomyśleć o noclegu dla członków przyjezdnych. W sobotę możliwe spacery, rowery, a 31 marca – na 100% kajaki – ktoś chętny ?

                                                                                                       Prezes

                                                Aleksander Roland Czerwonajcio

 

5 marca 2019

SZKOLENIA KAJAKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2019r.

Plakat A3_Szkolenie 2019

4 marca 2019

Najnowszy Program Spływu ŻAGAŃSKIE ZIMOWE RZEKI 2019

Żagańskie Zimowe Rzeki 2019 oficjal

14 lutego 2019

PILNY KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW STW i Klubu PTTK SZRON

KOMUNIKAT PILNY I WAŻNY DLA CZŁONKÓW STW i

Dodatkowy DLA CZŁONKÓW KLUBU PTTK „ SZRON”

Spróbuję oczywiście dotrzeć z tymi komunikatami jeszcze indywidualnie , ale proszę przekazywać pilnie między sobą te informacje.

 1. Tylko do członków Stowarzyszenia:

a. składki na ten rok pozostają – 120 zł, obowiązują wszystkich/ bez zniżki przy członkostwie w PTTK/.

b. potrzebujemy szybkich wpłat, bo mamy niezapowiedziane wydatki/ najlepiej za cały rok 2019/,

c. osoby z zaległościami z 2017 i 2018 roku muszą najszybciej uregulować zaległości, niedługo Zarząd będzie decydować o ich dalszym członkostwie.

d. jest grupa naszych członków, która nie pracuje dla STW na bieżąco, nie uczestniczy w spotkaniach i w organizowanych imprezach, a nawet się nie kontaktuje. Proszę , żeby te osoby, /jeśli ich członkostwo ma dalej tak wyglądać/ przemyślały, dalszą przynależność, proszę zapoznać się ze stosownymi zapisami Statutu.

 1. Tylko do członków Klubu Wodnego PTTK „SZRON”:
 1. Członkowie Zarządu Oddziału Żagańskiego PTTK rozpoczęli procedurę likwidacji oddziału, będzie to skutkować automatycznie likwidacją formalną naszego Klubu.
 2. Klub może istnieć dalej , jeśli zawczasu załatwimy podległość pod PTTK Żary, musimy zdecydować o tym wszyscy, a szczególnie ci, którzy dalej zamierzają opłacać składkę członkowską w PTTK.
 3. Proszę zgłaszać swoje zdanie do członków obecnego Zarządu Klubu /przypominam: Olek, Marysia,Renata/ , zrobimy niedługo zebranie!!

Olek Czerwonajcio

P.S. Przypominam o spotkaniach klubowych i szkoleniu młodzieży

samo się przecież nic nie zrobi!!!!

 

12 lutego 2019

PROGRAM – ŻAGAŃSKIE ZIMOWE RZEKI – 2019

Żagańskie Zimowe Rzeki 2019 wysyłka Żagańskie Zimowe Rzeki 2019 wysyłka

3 lutego 2019

INFO 3/2019

info 3/2019

Zapraszamy na kolejne sobotnie spotkania klubowe od godz. 13.00 w dniach 2 luty i 16 luty.

UWAGA !!
1. Przygotowujemy całoroczny program szkolenia młodzieży.
2. Przygotowujemy Ogólnopolski Spływ Kajakowy ” Żagańskie Zimowe Rzeki – 2019 ” w dniach 15-17.03.2019 r.
3. Na każdym spotkaniu jest szansa na MORSOWANIE w Czernej / ok. 15.00/.

Po kąpieli gwarantujemy grzanie przy kominku, a rzeka i Stanica pomieści wszystkich chętnych.

Liczymy na aktywność członków STW w powyższych działaniach.

Olek Czerwonajcio

3 lutego 2019

Radio RMF FM na stanicy -26.01.2019r.

26 stycznia 2019 roku do Żagania przyjechały żółte auta RMF FM.Jedno z tych żółtych aut około godz.14 przyjechało na naszą stanicę,a w nim Pani Rzecznik Urzędu Miasta Żagań Agnieszka Zychla i dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun. Prezes Olek oraz bosmanka Ela udzielili wywiadu,który został wyemitowany w radiu.Oprowadziliśmy naszych gości po stanicy i okolicy.Po godz.15 nasze morsiątka, morsowały.
W niedzielę Olo ,Agnieszka i Paweł wyruszyli na
wodę z Żagańca dopłynęli do stanicy

 

18 stycznia 2019

PIERWSZE SPOTKANIE I PIERWSZE MORSOWANIE 2019

12 stycznia 2019  pierwsze spotkanie klubowe po Nowym Roku.
Omówiliśmy nasz udział w sztabie finału WOŚP na 13 stycznia.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w czasie ferii zajmujemy się na Stanicy dziećmi w cztery wybrane dni robocze: 15, 16, 17, 23 stycznia.
Potrzebna jest pomoc i wsparcie wszystkich członków i przyjaciół.
  Udało się też Klubowe Morsowanie ok. 15.00. Rozgrzewkę wykonało trzech prawdziwych twardzieli/ Marcin pierwszy raz w zimnej wodzie, wspierany przez całą rodzinę/.
Dołączyła do nas w wodzie Renia / też pierwszy raz/. Woda miała ok.2,8 st.C, czasy w wodzie 5, 6, 11 min.

Następne spotkanie klubowe 26 stycznia 13,00 – 17,00 . Zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół, a szczególnie osoby przygotowujące Spływ Żagańskie Zimowe Rzeki 15-17.03.2019.

MORSOWANIE  W  CZERNEJ  OK. 15.00.  Zapraszamy przyjaciół i osoby , które chciałyby zacząć przygodę z kąpielami. Oferujemy gorące przyjęcie, a dokładnie rozgrzany kominek, gorące napoje i serdeczność gospodarzy.
                                                                       

Olek Czerwonajcio

4 stycznia 2019

I INFORMACJA ZARZĄDU STW SZRON-CZERNA na 2019r

Info 1/2019

W dniu 27.12.2018 roku od godz.18.15 obradował Zarząd Stowarzyszenia .

– przyjęto informację o rezerwacji noclegów w „ Willa Park” w terminie 15-17 marca 2019 r. i zdecydowano o rozpoczęciu przygotowań do spływu , który będzie nosić nazwę:

„ ŻAGAŃSKIE ZIMOWE RZEKI – 2019”,

– przyjęto założenia i terminy do zgłoszenia oferty na konkurs Urzędu Miasta

„ Szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa”,

– zdecydowano o terminach organizowanych cyklicznych imprez w 2019 roku .

Majówka na Kwisie- 17-19.05.2019r. 

Święto Klubowe i Ognisko z Piosenką Turystyczną – 29.06.2019 r.;

Klubowy Wojcieszów – 25-27.10.2019r.;

Zimowe Zamknięcie Czernej – 13-15.12.2019r.,

 • wyrażono zainteresowanie wyjazdami na:
 • Nysę Kłodzką – 1 maja;
 • Dunajec/Poprad – 15-23 czerwiec;
 • Dobrzycę – 4-7 lipca,
 • zdecydowano o udziale STW w organizacji zajęć na Stanicy w czasie ferii zimowych oraz o organizacji atrakcji kajakowych w czasie Jarmarku Michała.

                                                         W imieniu Zarządu

                                                         Olek  Czerwonajcio

14 grudnia 2018

PILNY KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ SZRON – CZERNA „ informuje niniejszym o czasowym zawieszeniu sobotnich spotkań kajakarskich. Wznowimy zajęcia już po Nowym Roku.

Zapraszamy przyjaciół i młodzież zainteresowaną kajakarstwem na 12 stycznia 2019 roku od godziny 13.00 do 15.00. Ogłosimy wówczas terminy szkoleń na basenie „ Arena”.

W imieniu Zarządu

Aleksander Czerwonajcio

back to top