Kontakt

rolek58@onet.pl

 

 

Stowarzyszenie Szron - Czerna ma za zadanie propagowanie turystyki wodnej i organizowanie atrakcji z nią związanych na terenie powiatu żagańskiego jak i Województwa Lubuskiego.

Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „MORS

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej
follow me on facebook

Strona Główna

Witamy na nowej stronie STW Szron Czerna.

Najnowsze Aktualności

PILNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 Z powodu wyjazdu do Czech spotkanie i szkolenie w najbliższy czwartek ( tj.20.09.2018r.)  jest odwołane

Prezes STW Szron -Czerna

Aleksander Czerwonajcio

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIA

K O M U N I K A T     D L A    C Z Ł O N K Ó W   I   P R Z Y J A C I Ó Ł

... czytaj więcej

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Ś W I A T O W Y         D Z I E Ń              T U R Y S T Y K I

... czytaj więcej

JARMARK MICHAŁA Z KAJAKAMI

J A R M A R K   Ś W.    M I C H A Ł A

... czytaj więcej
back to top